Ohjeita pappien ja diakonien työnhakuun | Tampereen hiippakunta

Ohjeita pappien ja diakonien työnhakuun

Ordinaatiovalmennus

Tampereen hiippakunnassa ordinaatiovalmennus pappis- ja diakonian virkaan järjestetään osana uusien työntekijöiden valmennusta, johon osallistuvat kaikki kirkon työssä uusina aloittavat/hiljattain aloittaneet työntekijät. Ordinaatioita järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Ordinaatioon ja valmennukseen liittyviä ohjeita ja lomakkeita löydät täältä sekä tämän sivun lopusta.

Pappisvirkaan ordinoitavat
Ordinaatiovalmennukseen ja pappisvihkimykseen osallistuminen edellyttää vokaatiota eli kutsua papin virkaan ja piispalle osoitettua kirjallista anomusta. Ohjeet pappisvirkaan hakeutumisesta sekä pappisvihkimysanomuksesta löydät tämän sivun lopusta Aineistoja -kohdasta.

Diakonian virkaan ordinoitavat
Tampereen hiippakunnassa diakonian virkaan vihkiminen edellyttää vokaatiota eli sitä, että jokin Tampereen hiippakunnan alueen seurakunta, seurakuntayhtymä tai kirkollinen järjestö on valinnut ordinoitavan diakoniatyöntekijäksi. Anomusohjeet ja hakemuskaavakkeen diakonian virkaan vihkimistä varten löydät tämän sivun lopusta Aineistoja -kohdasta.

Tulevat ordinaatiovalmennukset

Vokaatio ja anomus   Haastattelu     1. lähijakso        2. lähijakso       Ordinaatio   3. lähijakso
5.10.2018 mennessä    10.10.2018      11.-12.10.2018    21.-23.11.2018*  25.11.2018   vielä avoin
8.3.2019 mennessä      12.3.2019        21.-22.3.2019     15.-17.5.2019**     19.5.2019    vielä avoin
4.10.2019 mennessä     8.10.2019       17.-18.10.2019    20.-22.11.2019    24.11.2019  vielä avoin
* pappisvirkaan vihittävillä 2. lähijakso alkaa jo 20.11.2018
** pappisvirkaan vihittävillä 2. lähijakso alkaa jo 14.5.2019

Lisätietoja ordinaatiovalmennuksesta antavat notaari Hannu Laukkonen ja asiantuntija Airi Raitaranta.

Valmennusten sekä diakoni- ja pappisvihkimysten ajankohdat

Viranhoitomääräyksellä täytettävä papinvirka tai sijaisuus

Seurakuntapastorin virka tai papin viran sijaisuus täytetään tuomiokapitulin antamalla viranhoitomääräyksellä. Voit ilmoittautua työnhakijaksi Tampereen hiippakuntaan jättämällä avoimen hakemuksen KirkkoHR -rekrytointijärjestelmään tästä linkistä. Avoin hakemus on voimassa yhden vuoden. Kirkon rekrytointisivulla tai muualla haettavaksi julistettuja papin viran sijaisuuksia ja seurakuntapastorin virkoja tulee hakea erikseen.

Kappalaisen viran hakeminen

Tuomiokapituli julistaa avoimeksi tulleen kappalaisen viran haettavaksi sekä antaa hakijoista seurakunnalle lausunnon. Kappalaisen valitsee kirkkovaltuusto, seurakuntaneuvosto tai kappelineuvosto.

Kanttorin viran hakeminen

1.6.2013 lukien astuivat voimaan kirkon uudet virkamiesoikeudelliset säädökset. Kanttorinvirkojen osalta tämä merkitsee, että kanttorinvirkojen täyttäminen tapahtuu ilman tuomiokapitulin myötävaikutusta, jolloin kaikki kanttorinviran täyttämiseen liittyvät päätökset tehdään seurakunnassa.

Neuvontaa kanttorin virkojen täyttämisestä antavat notaari Hannu Laukkonen, asiantuntija Aija-Leena Ranta ja lakimiesasessori Jorma Juutilainen.

Aineistoja
  Evankelis-luterilainen kirkko
  Sakasti kirkon työntekijöille
  Kirkon koulutuskalenteri
  Kirkko Facebookissa
  Kirjaudu sisään
  Hiippakunnan yhteystiedot
  Hiippakunnan koulutuskalenteri
  Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
  Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
  Työnohjaus
  Piispantarkastukset
  Uusille työntekijöille
  Tuomiokapitulin päätökset
  Uutisia hiippakunnasta
  Kehityskeskustelualusta
  Avoimet työpaikat
  Arkisto
  Lähetä palautetta
  Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
  Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta