Hengellinen ohjaus | Tampereen hiippakunta

Hengellinen ohjaus

”Olen käynyt erään eläkkeellä olevan kirkon työntekijän luona kerran kuukaudessa. Olen saanut puhua ulos sitä, miten Jumalan koen oman elämäni keskellä. Ensin arastelin puhua omasta uskostani ja epäilyksistäni. Matkan aikana olen alkanut tunnistaa Jumalan hiljaista puhuttelua niiden asioiden äärellä, joiden kanssa kamppailen tai joita mielessäni kannan…”

”Hengellisten puheitten pitäminen ja oma rukouselämäkin alkoi tuntua raskaalta. Jumala kätkeytyi paakuva8ja oli vain hiljaa. Mietin, miten voi olla kirkon työntekijä ja uskon edustaja, kun oma uskoni hiipuu olemattomiin. Kaiken keskellä tunnistin kaipauksen ja toivon, että voisin tästä
puhua jonkun kanssa…”

Lista hiippakunnan alueella toimivista ohjaajista

Hengellisen ohjauksen ABC

Mitä hengellinen ohjaus on?
• kokonaisvaltaista oman hengellisen matkan tarkastelua
• ohjaaja auttaa ohjattavaa pysähtymään kohdakkain itsensä
kanssa, kuuntelemaan Jumalan puhuttelua oman elämänsä
ja työnsä keskellä ja vastaamaan tähän puhutteluun
• hengellinen ohjaus voi tapahtua ohjaajan ja ohjattavan välisenä
ohjaussuhteena tai ohjaajan vetämässä ryhmässä
• vertaisesti tapahtuvaa hengellistä matkakumppanuutta
tietoisempi ohjausmuoto
Mihin tarpeeseen?
• kun on tarve löytää oma tapa elää hengellistä elämää todeksi
• tai saada peilausta kokemukseen, jossa oma usko tuntuu hiipuvan
• kun on tarve saada puhua ja jäsentää omaa uskon kokemustaan
ja hengellistä matkaa
• kun on tarve käydä vuoropuhelua oman uskon, työn,
kutsumuksen ja henkilökohtaisen elämän välillä
Miten ja kuinka kauan?
• kahdenkeskisessä ohjauksessa noin kerran kuukaudessa tunnin
ajan 1-2 vuodesta pitempäänkin
• ryhmässä tapahtuva hengellinen ohjaus kerran kuukaudessa
noin 1,5 vuoden ajan
• voi toteutua monin eri tavoin, ignatiaanisessa (Ignatios Loyolan
mukaan) ohjauksessa hyödynnetään Raamatun tekstien ja oman
elämän mietiskelyä rinnakkain
Kuka voi antaa?
• kristitty, jolla on riittävästi kokemusta oman hengellisen matkan
tutkimisesta ja jonka ohjattava tähän tehtävään kutsuu
• hengellisen ohjaajan tunnistaa usein kyvystä antaa tilaa
ohjattavan pohdiskelulle ja siitä luottamuksesta, että Pyhä Henki
on prosessin varsinainen ohjaaja
Miten edetä?
• kaikki lähtee liikkeelle oman kaipauksen kuulemisesta ja todesta
ottamisesta
• ohjaajan kärsivällinen etsiminen on usein tärkeä vaihe, jolloin
jotakin kypsyy ohjattavan mielessä ja silmät avautuvat
tunnistamaan ”kyllin hyvän” ohjaajan
• hengellistä ohjaajaa ei kannata siis etsiä ”korkealta” eikä ”kaukaa”
• hiippakunnassa järjestetään sekä henkilökohtaisesti ohjattuja
ignatiaanisia retriittejä että hengellistä ohjausta ryhmissä, joita
ohjaavat ignatiaaniset ohjaajat
• hengellisen virvoittumisen ja matkakumppanuuden päivät
järjestetään vuosittain huhti-toukokuussa Päiväkummussa
• katso lisää kirkon koulutuskalenterista ja hiippakunnan koulutuskalenterista.


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta