Johtaminen | Tampereen hiippakunta

Tulevaisuusfoorumi 2018

Tulevaisuusfoorumissa paneudutaan kirkon ja seurakuntien tulevaisuudennäkymiin ja edessä olevien muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin. Mitä näköaloja tulevaisuustutkimus avaa? Mitä seurakuntien johtamisessa ja strategisessa suunnittelussa voidaan ennakoida? Mihin tulisi varautua? Foorumi avaa tulevaisuuden ja toimintaympäristössä tapahtuvan muutoksen mutkikkuutta ja seurakuntien johtamisen haasteita sen valossa.

Seurakunnista kutsutaan mukaan kokeneiden johtajien lisäksi nuoria tulevaisuudentekijöitä. Tavoitteena on synnyttää innostavaa ja inspiroivaa tulevaisuuden ajattelua.

Ilmoittautuminen Kirkon koulutuskalenterin kautta Sakastissa.

Johtamisen valmennuspolku

 

 

Johtamisen valmennuspolku on Tampereen hiippakunnan ja Kirkon koulutuskeskuksen järjestämistä osioista koostuva työssäoppimisen valmennusohjelma kaikille johtamistehtävissä toimiville. Usean vuoden ajalle jaksottuva polku on tarkoitettu tukemaan johtamistyötä sekä auttamaan omien vahvuuksien tunnistamisessa ja itsensä kehittämisessä. Valmennuspolun tavoitteena on kannustaa rohkeaan, vuorovaikutteiseen ja valmentavaan johtamiseen.

Valmennuspolku rakentuu osista, jotka mahdollistavat oppimisen johtamistyön eri vaiheissa. Polun aikajana on viitteellinen, mutta kuvaa ohjauksen keskimääräistä kestoa ja eri vaiheiden ajankohtia.

Johtamisen valmennuspolku on Tampereen hiippakunnan ja Kirkon koulutuskeskuksen järjestämistä osioista koostuva työssäoppimisen valmennusohjelma kaikille johtamistehtävissä toimiville. Usean vuoden ajalle jaksottuva polku on tarkoitettu tukemaan johtamistyötä sekä auttamaan omien vahvuuksien tunnistamisessa ja itsensä kehittämisessä. Johtamisvalmennuksenkokonaisuus nojaa ajatteluun, jossa johtajuuteen kasvetaan yhdessä työtovereiden ja alaisten kanssa vuorovaikutuksessa oppien.

Valmennuspolku rakentuu osista, jotka mahdollistavat oppimisen johtamistyön eri vaiheissa. Polun aikajana on viitteellinen, mutta kuvaa ohjauksen keskimääräistä kestoa ja eri vaiheiden ajankohtia.

Valmennuspolun lisäksi Tampereen hiippakunta järjestää vuosittain erilaisia johtamiseen liittyviä kokouksia, foorumeita ja verkostotapaamisia. Myös työnohjaus on keino kehittää omaa johtajuutta tai työtiimiä. Lisäksi hiippakunta järjestää johtamispolullaan eri kohdissa oleville johtajille ja esimiehille erillisiä HAPPI-päiviä.

HAPPI = Hengitä – Ajattele – Pysähdy – Puhu – Ihmettele

Johtamispolullaan eri vaiheissa oleville tarkoitettu valmennus- ja hengähtämispäivä, joka toteutetaan osallistujien arkityön kysymysten pohjalta.

Seuraavat HAPPI-päivät järjestetään keväällä 2018. Lisätietoja Kirkon koulutuskalenterissa tai airi.raitaranta@evl.fi.

Lataa Johtajana Tampereen hiippakunnassa-esite täältä: Johtamispolku2017_2018_ladattava

 

 

 

Tulevia tilaisuuksia, valmennuksia ja koulutuksia


Nämä mainitut ja muut johtamiseen liittyvät koulutukset ja tapahtumat löydät alla olevasta listauksesta. HUOM. Listauksessa on merkitty vain aloituspäivämäärät. Tarkista koulutuksen tiedoista muut päivämäärät.

Johtamiskoulutus

Uuden johtajan päivä

Johtajan valmennuspolku käynnistyy Uuden johtajan päivästä (entinen HEKS-päivä), jolloin pysähdytään tarkastelemaan oman ammatillisen kasvun suuntaa, uuden tehtävän sisältöä ja sen herättämiä kysymyksiä yhdessä esimiehen kanssa sekä suunnitellaan omia oppimistarpeita vastaavaa valmennuspolkua. Päivä järjestetään mahdollisuuksien mukaan seurakunnassa.

Tiedustelut suoraan kapitulista: Kirkkoherrat ja talouspäälliköt ari.hukari@evl.fi

Keskijohto: airi.raitaranta@evl.fi, mikko.sulander@evl.fi ja aija-leena.ranta@evl.fi

 

Mentorointi

Uudella johtajalla on m0522-014aahdollisuus mentoriin. Mentori on itse jo kokenut esimies, joka tukee ja kannustaa uutta johtajaa. Mentorointi on kokemustiedon ja osaamisen välittämistä sekä työn tarkastelemisen ja reflektoinnin oppimista. Mentorointi keskittyy osaamisen kehittämiseen, voimavaroihin ja tulevaisuuteen. Se on tavoitteellista ohjattavan työssäoppimisen ohjaamista, jolloin huomio ei ole ohjattavan vaan oppimisprosessin ohjaamisessa.

 

Johtamisvalmennus

Johtamisvalmennus on tarkoitettu Kirjo II-koulutuksen käyneille ja jo muutaman vuoden johtamistehtävissä toimineille. Sen tarkoituksena on tutkia omaa johtajuutta, kehittää valmentavaa johtamista ja tulla tietoiseksi omasta johtamiskäyttäytymisestä.

 

Kirjo-koulutukset

Kirjo I Johtamistehtäviin valmistava koulutus 5 op

Johtamistehtäviin valmistava koulutus, johon voivat osallistua kaikki johtamisesta kiinnostuneet ja varsinkin johtamistehtävissä aloittaneet. Koulutus on yhteinen kaikille ja on papeille samalla seurakuntatyön johtamisen tutkinto eli kirkkoherran tehtäviin pätevöittävä koulutus.

Vastuu: Tampereen hiippakunta

Kirjo II A Johtaminen seurakunnassa 20 op

Kirkkoherran tehtävässä toimiville. Koulutuksessa osallistuja kehittää itsessään niitä taitoja ja sisäistää niitä tietoja, joiden avulla kykenee toimimaan seurakunnan toiminnallisena ja hallinnollisena johtajana sekä vahvistuu päivittäisjohtamisen taidoissa.

Vastuu: Tampereen hiippakunta

Kirjo II B Talousjohdon koulutusohjelma 20 op

Seurakuntien talouspäälliköille ja -johtajille, henkilöstö- ja hallintopäälliköille/-johtajille, seurakunnan talouden ja hallinnon johtamisen kokonaisuuden hahmottamista työssään tarvitseville, vastuullisissa seurakunnan talous- tai hallintotehtävissä toimiville ja työtehtävässään äskettäin aloittaneille sekä uusia näkökulmia ja voimavaroja työhönsä hakevalle talous-/hallintojohdon toimijoille.

Vastuu: Kirkon koulutuskeskus

Kirjo II C/D

Seurakuntien erilaisissa johtamis- ja väliesimiestehtävissä toimiville. Sisältö painottuu esi-

miestyön ja johtamisen käytännön työtaitoihin.

Vastuu: Kirkon koulutuskeskus

KIRJO III

Johtamisen erityiskoulutus Kirjo II-ohjelman käyneille kirkkoherroille, talous- ja hallintojohdolle, eri työalojen esimiehille ja johtajille sekä alueellisesti organisoitujen yksiköiden esimiehille ja johtajille.

Vastuu: Kirkon koulutuskeskus

 

 

 Tulevat johtamiskoulutukset Tampereen hiippakunnassa


Nämä mainitut ja muut johtamiseen liittyvät koulutukset ja tapahtumat löydät alla olevasta listauksesta. HUOM. Listauksessa on merkitty vain aloituspäivämäärä. Tarkista koulutuksen tiedoista muut päivämäärät.

 

Johtamisen kokoukset ja foorumit

0522-048aTampereen hiippakunta järjestää vuosittain erilaisia johtamiseen liittyviä kokouksia ja foorumeja.

Johtamistyöhön liittyvien kokousten ja neuvottelupäivien ajankohdat löydät alla olevasta listauksesta.

Tulevaisuusfoorumi 2018

Ei tapahtumia

Johtamisvalmennusohjelma seurakuntaan ja seurakuntayhtymään

Hiippakunnan johtamisvalmennusohjelma (15 op) on räätälöitävissä myös seurakuntaan tai seurakuntayhtymään. Tällöin voidaan seurakunnan tarpeista käsin rakentaa kokonaisuus, jossa hyödynnetään Tampereen hiippakunnan kehittämää Työyhteisön- ja johtamisen peiliä, johtamistilanteiden auditointia, kokouskulttuurin arviointia ja kehittämistä sekä päivittäisjohtamisen tutkimista. Valmennus tapahtuu pienissä ryhmissä valmentajan ohjauksessa 1,5 – 2 vuoden ajan. Työskentely mahdollistaa vertaisen oppimisen ja valmentavan johtamisen harjoittelun. Johtamisvalmennus on vaikuttava oppimisprosessi johtamiskulttuurin kehittämiseen varsinkin johtajien vaihtuessa ja uuden johtamisjärjestelmän kynnyksellä. Tiedustelut kapitulin konsultaatiotyön asiantuntijoilta.

Kehityskeskustelu

Tampereen hiippakunta – kehityskeskustelulomake

kehityskeskustelu

Avaa tästä kehityskeskusteluohjelman käyttöohje

Tampereen hiippakunta on luonut omaan käyttöönsä kehityskeskustelusovelluksen, joka on nyt tarjolla käytettäväksi kaikissa hiippakunnan seurakunnissa. Sovellus on verkkopohjainen, yksinkertainen sekä ilmainen. Käyttöä varten ei tarvita rekisteröitymistä tai salasanoja, vaan sovellus on valmis käytettäväksi.

Vastaa kysymyksiin ja paina lopuksi lähetä. Saat tämän jälkeen – yhdessä esimiehesi kanssa – sähköpostilla pohjan kehityskeskustelua varten. Tähän lähetettävään pohjaan on ryhmitelty antamasi vastaukset sekä jätetty tilaa yhteiselle pohdinnalle. Kehityskeskustelun vastaukset tulevat vain sinun ja esimiehesi tietoon.

Mikäli sinulla on kysyttävää tästä lomakkeesta tai seurakuntasi haluaa aloittaa sovelluksen käytön, ota yhteyttä: mikko.sulander@evl.fi

Aloita kehityskeskustelu tästä

Johtamiseen liittyviä materiaaleja

Arviointi ja kehityskeskustelu
Arviointi ja kehityskeskustelu
ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISKESKUSTELU.rtf
55.3 KiB
Lisätietoja...
Esimiehen Kehityspolku
Esimiehen Kehityspolku
esimiehen kehityspolku.jpg
103.0 KiB
Lisätietoja...
Esimiestyonkokous2014 Esite
Esimiestyonkokous2014 Esite
esimiestyonkokous2014_esite.pdf
128.0 KiB
Lisätietoja...
Kehityskeskustelun vastauspohja
187.8 KiB
Lisätietoja...
Kehityskeskusteluohjelman opas
Kehityskeskusteluohjelman opas
kehityskeskustelu-opas.pdf
836.4 KiB
Lisätietoja...
Merkitysjohtaminen - Jussi Holopaisen ylemmän pastoraalin tutkielma
Merkitysjohtaminen - Jussi Holopaisen ylemmän pastoraalin tutkielma
Ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielma - Merkitysjohtaminen, Jussi Holopainen.pdf
898.2 KiB
Lisätietoja...
Talouskoulu 2016 esite
Talouskoulu 2016 esite
TALOUSKOULU2016.pdf
563.7 KiB
Lisätietoja...
Tiimin osaamiskartoitus
Tiimin osaamiskartoitus
Tiimin osaamiskartoitus.gif
13.1 KiB
Lisätietoja...
TTS:n painopisteet taulukko
TTS:n painopisteet taulukko
TTSn painopisteet.gif
13.8 KiB
Lisätietoja...
TTSn Painopisteet-120x90
TTSn Painopisteet-120x90
TTSn painopisteet(2).gif
13.8 KiB
Lisätietoja...
Työskentelyvihko Johtamisen Foorumi  2013 Merkitysjohtaminen
1.2 MiB
Lisätietoja...


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta