Johtamisen valmennuspolku | Tampereen hiippakunta

Johtamisen valmennuspolku

 

 

Johtamisen valmennuspolku on Tampereen hiippakunnan ja Kirkon koulutuskeskuksen järjestämistä osioista koostuva työssäoppimisen valmennusohjelma kaikille johtamistehtävissä toimiville. Usean vuoden ajalle jaksottuva polku on tarkoitettu tukemaan johtamistyötä sekä auttamaan omien vahvuuksien tunnistamisessa ja itsensä kehittämisessä. Valmennuspolun tavoitteena on kannustaa rohkeaan, vuorovaikutteiseen ja valmentavaan johtamiseen.

Valmennuspolku rakentuu osista, jotka mahdollistavat oppimisen johtamistyön eri vaiheissa. Polun aikajana on viitteellinen, mutta kuvaa ohjauksen keskimääräistä kestoa ja eri vaiheiden ajankohtia.

Johtamisen valmennuspolku on Tampereen hiippakunnan ja Kirkon koulutuskeskuksen järjestämistä osioista koostuva työssäoppimisen valmennusohjelma kaikille johtamistehtävissä toimiville. Usean vuoden ajalle jaksottuva polku on tarkoitettu tukemaan johtamistyötä sekä auttamaan omien vahvuuksien tunnistamisessa ja itsensä kehittämisessä. Johtamisvalmennuksenkokonaisuus nojaa ajatteluun, jossa johtajuuteen kasvetaan yhdessä työtovereiden ja alaisten kanssa vuorovaikutuksessa oppien.

Valmennuspolku rakentuu osista, jotka mahdollistavat oppimisen johtamistyön eri vaiheissa. Polun aikajana on viitteellinen, mutta kuvaa ohjauksen keskimääräistä kestoa ja eri vaiheiden ajankohtia.

Valmennuspolun lisäksi Tampereen hiippakunta järjestää vuosittain erilaisia johtamiseen liittyviä kokouksia, foorumeita ja verkostotapaamisia. Myös työnohjaus on keino kehittää omaa johtajuutta tai työtiimiä. Lisäksi hiippakunta järjestää johtamispolullaan eri kohdissa oleville johtajille ja esimiehille erillisiä HAPPI-päiviä.

HAPPI = Hengitä – Ajattele – Pysähdy – Puhu – Ihmettele

Johtamispolullaan eri vaiheissa oleville tarkoitettu valmennus- ja hengähtämispäivä, joka toteutetaan osallistujien arkityön kysymysten pohjalta.

Seuraavat HAPPI-päivät järjestetään keväällä 2018. Lisätietoja Kirkon koulutuskalenterissa tai airi.raitaranta@evl.fi.

Lataa Johtajana Tampereen hiippakunnassa-esite täältä: Johtamispolku2017_2018_ladattava

 

 

 

Tulevia tilaisuuksia, valmennuksia ja koulutuksia


Nämä mainitut ja muut johtamiseen liittyvät koulutukset ja tapahtumat löydät alla olevasta listauksesta. HUOM. Listauksessa on merkitty vain aloituspäivämäärät. Tarkista koulutuksen tiedoista muut päivämäärät.


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta