Johtamiskoulutus | Tampereen hiippakunta

Johtamiskoulutus

Uuden johtajan päivä

Johtajan valmennuspolku käynnistyy Uuden johtajan päivästä (entinen HEKS-päivä), jolloin pysähdytään tarkastelemaan oman ammatillisen kasvun suuntaa, uuden tehtävän sisältöä ja sen herättämiä kysymyksiä yhdessä esimiehen kanssa sekä suunnitellaan omia oppimistarpeita vastaavaa valmennuspolkua. Päivä järjestetään mahdollisuuksien mukaan seurakunnassa.

Tiedustelut suoraan kapitulista: Kirkkoherrat ja talouspäälliköt ari.hukari@evl.fi

Keskijohto: airi.raitaranta@evl.fi, mikko.sulander@evl.fi ja aija-leena.ranta@evl.fi

 

Mentorointi

Uudella johtajalla on m0522-014aahdollisuus mentoriin. Mentori on itse jo kokenut esimies, joka tukee ja kannustaa uutta johtajaa. Mentorointi on kokemustiedon ja osaamisen välittämistä sekä työn tarkastelemisen ja reflektoinnin oppimista. Mentorointi keskittyy osaamisen kehittämiseen, voimavaroihin ja tulevaisuuteen. Se on tavoitteellista ohjattavan työssäoppimisen ohjaamista, jolloin huomio ei ole ohjattavan vaan oppimisprosessin ohjaamisessa.

 

Johtamisvalmennus

Johtamisvalmennus on tarkoitettu Kirjo II-koulutuksen käyneille ja jo muutaman vuoden johtamistehtävissä toimineille. Sen tarkoituksena on tutkia omaa johtajuutta, kehittää valmentavaa johtamista ja tulla tietoiseksi omasta johtamiskäyttäytymisestä.

 

Kirjo-koulutukset

Kirjo I Johtamistehtäviin valmistava koulutus 5 op

Johtamistehtäviin valmistava koulutus, johon voivat osallistua kaikki johtamisesta kiinnostuneet ja varsinkin johtamistehtävissä aloittaneet. Koulutus on yhteinen kaikille ja on papeille samalla seurakuntatyön johtamisen tutkinto eli kirkkoherran tehtäviin pätevöittävä koulutus.

Vastuu: Tampereen hiippakunta

Kirjo II A Johtaminen seurakunnassa 20 op

Kirkkoherran tehtävässä toimiville. Koulutuksessa osallistuja kehittää itsessään niitä taitoja ja sisäistää niitä tietoja, joiden avulla kykenee toimimaan seurakunnan toiminnallisena ja hallinnollisena johtajana sekä vahvistuu päivittäisjohtamisen taidoissa.

Vastuu: Tampereen hiippakunta

Kirjo II B Talousjohdon koulutusohjelma 20 op

Seurakuntien talouspäälliköille ja -johtajille, henkilöstö- ja hallintopäälliköille/-johtajille, seurakunnan talouden ja hallinnon johtamisen kokonaisuuden hahmottamista työssään tarvitseville, vastuullisissa seurakunnan talous- tai hallintotehtävissä toimiville ja työtehtävässään äskettäin aloittaneille sekä uusia näkökulmia ja voimavaroja työhönsä hakevalle talous-/hallintojohdon toimijoille.

Vastuu: Kirkon koulutuskeskus

Kirjo II C/D

Seurakuntien erilaisissa johtamis- ja väliesimiestehtävissä toimiville. Sisältö painottuu esi-

miestyön ja johtamisen käytännön työtaitoihin.

Vastuu: Kirkon koulutuskeskus

KIRJO III

Johtamisen erityiskoulutus Kirjo II-ohjelman käyneille kirkkoherroille, talous- ja hallintojohdolle, eri työalojen esimiehille ja johtajille sekä alueellisesti organisoitujen yksiköiden esimiehille ja johtajille.

Vastuu: Kirkon koulutuskeskus

 

 

 Tulevat johtamiskoulutukset Tampereen hiippakunnassa


Nämä mainitut ja muut johtamiseen liittyvät koulutukset ja tapahtumat löydät alla olevasta listauksesta. HUOM. Listauksessa on merkitty vain aloituspäivämäärä. Tarkista koulutuksen tiedoista muut päivämäärät.

 

Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta