Kansainvälinen työ Tampereen hiippakunnassa | Tampereen hiippakunta

Kansainvälinen työ Tampereen hiippakunnassa

Hiippakunnan kansainvälistä työtä on kaikki tavalla tai toisella kansainvälisyyden kanssa olevat seurakuntatoiminnat kuten lähetystyö, monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyö, kansainvälinen diakonia, ekumenia, uskontodialogi, ystävyyshiippakunta ja ystävyysseurakuntasuhteet. Globalisaation myötä kansainvälisyys lisääntyy kaiken aikaa. Maahanmuuttajien määrä kasvaa ja haastaa meitä olemaan paitsi lähettävä kirkko, myös vieraanvarainen ja vastaanottava. Lähtökohtana työssämme on olla seurakuntien tukena. Hiippakunnan kansainvälisen työn asiantuntija toimii tukihenkilönä ja konsulttina. Lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu ovat myös tärkeitä yhteistyökumppaneita samoin kuin hiippakuntamme ystävyyshiippakunnat kolmella eri mantereella.

Lähetystyö

Kirkko on lähetetty kirkko. Lähetettynä oleminen merkitsee suuntautumista itsestä ulospäin, jotta kaikki saisivat kohdata evankeliumin. Tätä varten kirkko elää evankeliumia todeksi julistamalla, palvelemalla ja puolesta puhumalla, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kirkko ei vain osallistu lähetystehtävän toteuttamiseen, vaan on olemassa sitä varten. Näin lähetys kuuluu kirkon olemukseen.

lahetysjarjestotLähetysjärjestöt

Kirkon mission, lähetystehtävä ulottuu lähelle ja kauas, jopa maan ääriin. Ulkomaille suuntautuvaa lähetystyötä kirkkomme kanavoi lähetysjärjestöjen kautta. Kukin järjestö on solminut kirkon kanssa sopimuksen, jossa linjataan sekä kotimaisen että ulkomailla tehtävän työn periaatteet. Kirkon virallisia lähetysjärjestöjä on seitsemän ja ne ovat:

Kirkon Ulkomaanapukua

Kirkon Ulkomaanapu on kirkon diakoninen avustusjärjestö ja sen kanssa on tehty erillinen sopimus. Diakonia on oleellinen osa kirkon todistusta maailmassa.

Monikulttuurisuus

Monikulttuurinen työ huomioi sen, että seurakunnan alueella on monia eri kulttuureita. Vanhoja kansallisia vähemmistöjä ovat alkuperäiskansa saamelaiset, romanit, tataarit, juutalaiset sekä viittomakieliset. Suomessa on pitkään asunut myös ruotsalaisia, venäläisiä, virolaisia ja saksalaisia. Maamme väestörakenteen muuttuessa ja maahanmuuttajien määrän kasvaessa on myös kirkon reagoitava. Valtion tilastokeskuksen mukaan vieraskielisten määrä väestöstä on 5,3 %. Vuoden 2013 väestön kasvusta n 90 % oli vieraskielisiä. Maahanmuuttajista tiedetään n kolmanneksen olevan kristityistä taustoista. Miten he löytävät seurakuntayhteyden ja paikkansa jumalanpalveluselämässä? Miten kirkko voisi olla mukana kotouttamisprosessissa? Nämä ovat entistä ajankohtaisempia kysymyksiä aikana, jona syrjäytyminen ja radikalisoituminen uhkaavat yhteiskuntarauhaa. Mikä on kirkon missio läsnä olevan kansainvälisyyden keskellä?

Olemme seurakuntien maahanmuuttajatyön tukena ja pyrimme edistämään kirkon vieraanvaraisuutta. Monikulttuuriset jumalanpalvelukset, esimerkiksi Maailmojen Messu voi myös olla hyvä keino etsiä, kutsua ja kohdata uussuomalaisia.

Luottamushenkilöiden tietopaketti

Uskontodialogi

Hiippakuntamme suurimmissa kaupungeissa, kuten Tampere ja Lahti toimii uskontodialogiryhmiä http://www.uskotlahdessa.fi/index.php/lahden-uskontojen-valinen-tyoryhma/etusivu/

Kristilliseen vieraanvaraisuuteen kuuluu hyväksyvä kiinnostus toiseutta kohti. Oppiessamme toisen uskosta, opimme aina jotain myös omastamme. Uskontojen välisen dialogin kautta yhteiskuntarauha vahvistuu.

 

Tulevia tapahtumia


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta