Mentorointi | Tampereen hiippakunta

Mentorointi

Mentorointi tekee tuloaan kirkkoon!

mentorit”Työ tuntui jollain tavalla rutiinilta ja etsin uusia haasteita. Lähdin vetämään projektia, jossa tarvitsin lisää osaamista verkostotyöstä. Tiesin kollegan, joka oli paljon tehnyt yhteistyötä kunnan kanssa. Pyysin häntä mentorikseni ja hän suostui, kun hetken ihmettelyn jälkeen ymmärsi, mistä mentorin tehtävässä on kyse. Arvostan hänen osaamistaan ja mahdollisuutta saada tällaista peiliä omaan pohdiskeluuni ja työni kehittämiseen…”

Työnohjauksen rinnalle on kasvamassa mentorointi, jossa suuntaudutaan oman työn kehittämiseen ja tulevaisuuteen. Mentoroinnilla on paljon annettavaa esimerkiksi työuran ja uusien työtehtävien alku vaiheessa sekä kehittämishankkeiden ja työssä oppimisen tukena. Mentoroinnista voit lukea lisää sivulta Mitä mentorointi on?


Etsitkö itsellesi mentoria eli kollegaa, jolla on sellaista osaamista ja kokemusta, josta sinä voit oppia? Mentorina voi toimia kuka tahansa työntekijä, jota mentorin tehtävään toinen kollega kutsuu ja jolla on riittävästi vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja. Mentori on ohjattavaansa varten vaikka jakaisikin omasta työkokemuksestaan!

Täältä löydät kirkon ohjaajakoulutuksen saaneiden mentoreiden yhteystiedot. Ota rohkeasti yhteyttä!

Tampereen hiippakunnalla on ollut oma mentorointiohjelma, jonka mukaisesti ensimmäisessä vaiheessa mentorointia järjestettiin vihityille papeille. Toisessa vaiheessa mentoroinnin tarjottiin jokaiselle uudelle kirkkoherralle. Kolmannessa vaiheessa mentorointia laajennettiin koskemaan muita työaloja sekä lähiesimiehiä

Tampereen ja Lapuan hiippakunnat käynnistivät yhteistyössä ja pilottikoulutuksena Kirkon ohjaajakoulutuksen (10 op) vuonna 2003. Sen jälkeen koulutuksia on ollut useita.

Kutsuvatko sinua mentorin tehtävät? Kiinnostaako tämä koulutuspolku?

Mentoroinnin ABC

Mitä mentorointi on?

 • kokemustiedon ja osaamisen välittämistä
 • työn tarkastelemisen ja reflektoinnin oppimista
 • se keskittyy osaamisen kehittämiseen, voimavaroihin ja tulevaisuuteen
 • tavoitteellista ohjattavan työssä oppimisen ohjaamista, jolloin huomio ei ole ohjattavan vaan oppimisprosessin ohjaamisessa
 • mentorin rooli on vertaisempi ja henkilökohtaisempi kuin työnohjaajan rooli

Mihin tarpeeseen?

 • työpolun alussa
 • tehtävien vaihtuessa
 • jonkin vaativan työtehtävän konsultoinnissa
 • kehittämishankkeiden ja projektien yhteydessä

Miten ja kuinka kauan?

 • työnohjausta kevyempi ohjausmuoto
 • tapaaminen kerran kuussa 1–2 vuoden ajan 1–2 tuntia kerrallaan
 • mentorointi voi tapahtua myös ohjausprosessin aikana
 • puhelimitse ja sähköpostilla

Kuka voi antaa?

 • mentori voi olla kuka tahansa, jolla on ohjattavan kaipaamaa ammatillista osaamista sekä riittävästi ohjaamisen taitoja
 • koulutettuja mentoreita voi etsiä täältä

Mitä maksaa?

 • mentori ei ota palkkiota
 • työnantaja korvaa matkakulut

Miten edetä?

 • neuvottele ensin esimiehesi kanssa
 • ota suoraan yhteyttä työntekijään, jonka haluat itsellesi mentoriksi
 • kysy tarvittaessa neuvoa hiippakuntasihteeriltä

Mitä mentorointi on?
Kokemuksia mentoroinnista:
Taloushallinnon mentoroinnista
Opiskelijamentoroinnista
Kirkon ohjaajakoulutuksen suorittaneet mentorit Tampereen hiippakunnassa


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta