Opiskelijamentorointi opastaa opiskelijaa tulevaan työhön | Tampereen hiippakunta

Opiskelijamentorointi opastaa opiskelijaa tulevaan työhön

Nykyisin moni teologian opiskelija ei tarkalleen tiedä, millaista papin työ käytännössä on. Tampereen hiippakunnassa kokeillaan avuksi pappismentorointia, jossa pastori opastaa opiskelijaa tulevaan työhön.

Kangasalan seurakunnan kappalainen Auni Kaipia ja teologian toisen vuoden aikuisopiskelija Saila Munukka ovat juuri olleet tutustumassa rippikoulun tuntiin ja rippinuoriin. Heidän yhteistyönsä alkoi vuoden alusta, kun Munukka haki vapaaehtoiseen pappismentorointiin ja Kaipia ohjaajaksi. Nyt takana on viisi tapaamista ja mentorointi jatkuu koko vuoden ajan.

Saila Munukka on saanut Auni Kaipiasta oman mentoripapin, jonka kanssa hän voi keskustella papin työhön liittyvistä kysymyksistä ja tutustua käytännön työhön. Munukka pitää opiskelijan ja pastorin yhteistyötä tärkeänä ja hyvänä lisänä opintoihin.
– Ilman muuta mentorointi on kannattanut. Minulla ei ole aiempaa seurakuntataustaa, ja yliopistossa on vahva tiedeyhteisö, jossa itse käytäntö jää vähälle. Aunin kanssa olen voinut käydä mielenkiintoisia keskusteluja ja saanut neuvoja opintoihin.

Mentorointi antaa realistisen kuvan papin työstä

Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa on haluttu lisätä työelämään ohjaamista ja mentorointi on yksi mahdollisuus. Vuosittain noin 30 teologian oppilaalla on mahdollisuus tutustua seurakunnan ja erityisesti papin työhön. Auni Kaipia ja Saila Munukka uskovat, että mentoroinnin idea on lähtenyt liikkeelle niin hiippakunnan kuin opiskelijoiden tarpeesta.
– Yhä useammin papiksi hakee sellainen nuori, jolla ei ole aiempaa seurakuntataustaa ja siksi papin työstä voi olla hatara kuva. Vastavalmistunut voi pettyä, kun työ onkin toisenlaista kuin on odottanut. Toisaalta kirkko yrittää vahventaa imagoansa ja tehdä itsensä työpaikkana halutummaksi nykyaikanakin, Kaipia pohtii.

Teologian opiskelijoiden heikko tuntemus seurakuntatyöstä yllättää. Munukka kertoo, että moni aloitteleva opiskelija ei juuri ole käynyt kirkon toimituksissa. Siksi tiedekunnassa neuvottiin kaikkia käymään edes yhdessä jumalanpalveluksessa ennen papin käytännön työhön perehdyttäviä praktikum-opintoja. Aiemmin teologisesta tiedekunnasta päädyttiin lähes poikkeuksetta papin työhön. Nykyisin moni teologian opiskelija haluaa tehdäkin jotain aivan muuta kuin valmistua papiksi. Munukalle perinteinen tie selkeni aikuisiällä.
– Työskentelin aiemmin optikkona kunnes halusin pois siitä oravanpyörästä ja rahan palvonnasta. Olen oikeastaan koko ikäni pohtinut uskonnollisia tai teologisia asioita. Papin työssä haluan tehdä työtä ihmisten kanssa ja tavata seurakuntalaisia niin ilossa kuin surussa, hän kertoo.

Munukka on saanut Kaipian opissa kattavan kuvan papin työstä. Seurakunta ei ole missään omassa sfäärissään, vaan ihan tavallinen työpaikka, jossa ihmiset tekevät työtä yhdessä.
– Ihan samanlaiset lainalaisuudet pätevät myös seurakunnassa, Munukka toteaa. Hänelle on myös varmistunut, että papin työnkuva on hyvin laaja.

Mestari ja kisälli

Saila Munukka ja Auni Kaipia tapaavat noin kerran kuussa. Erityisen antoisia ovat olleet pitkät keskustelut.
– Olemme puhuneet papin roolista, identiteetistä ja naisena olemisesta äitinä, pappina ja vaimona sekä naispapin tilanteesta, Kaipia kertoo.
– Minulla on erinomainen tilaisuus tehdä naiiveja kysymyksiä aiheesta kuin aiheesta ja minulla on asiantuntija vastaamassa kysymyksiini, Munukka naurahtaa.

Keskustelujen lisäksi he ovat tutustuneet papin käytännön työhön, kuten eri toimituksiin, koulun aamunavaukseen ja Kaipian muuhun viikko-ohjelmaan. Tutustumiskäynneillä selviää, mitä papin työ on käytännössä. Monelle vastavalmistuneelle papille käytännön pienet yksityiskohdat voivat olla suuria kysymysmerkkejä.
– Vastavalmistunut pappi ei välttämättä tiedä, miten toimituksissa kuuluu yksin toimia, esimerkiksi miten siunaamisessa hiekka heitetään arkun päälle. Usein mietityttää, miten toimituskäytännöt etenevät, Kaipia kertoo.

Mentorointiin ei ole olemassa yhtä kaavaa, vaan ohjaus toimii opiskelijan toiveiden mukaisesti. Munukan ja Kaipian yhteistyö on sujunut erinomaisesti ja mentorointia on helpottanut se, että opiskelija on etukäteen pohtinut, mistä hän haluaa keskustella ja mitä hän haluaa oppia lisää.
– On hyvä, että mentorointi kestää koko vuoden ajan, sillä pakollinen työharjoittelu kestää vain yhden kuukauden. Peilaan eri aiheita opinnoistani mentorointitapaamisiin ja toisin päin, Munukka tarkentaa.

Kaipian mielestä mentoripapin ja opiskelijan yhteistyö muistuttaa mestarin ja kisällin suhdetta.
– Mielestäni on hyvä kertoa eteenpäin, millaisia löytöjä itse on tehnyt ja mitä on hyvä tehdä. Voin antaa myönteisen kuvan ja mielekkään näkökulman tästä työstä. Keskustelu on antoisaa myös minusta, sillä on mielenkiintoista kuulla uusia näkökulmia ja kysymyksiä. Silloin löytää myös uutta omaan työhön./Mikko Sulander 2013


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta