Tulevaisuutta rakennetaan yhdessä | Tampereen hiippakunta

Tulevaisuutta rakennetaan yhdessä

laaninrovastit

Lääninrovastien kokouksessa syksyllä 2013 puhuttiin rakennemuutoksesta.

Tampereen hiippakunnassa lähdetään liikkeelle siitä, että rakennemuutoksessa seurakunnat ovat aktiivisia toimijoita ja subjekteja. Tämä tarkoittaa sitä, että hiippakunta tai tuomiokapituli ei tuota seurakunnille valmista rakenne-ehdotusta, vaan seurakunnat lähtevät itse rakentamaan yhteistyötä muiden seurakuntien kanssa.

Valmistelu tapahtuu alueellisten ohjausrymien ohjauksessa. Jokaiseen rovastikuntaan on nimetty ohjausryhmä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa seurakuntien välistä vuorovaikutusta ja toimia yhteisten alueellisten foorumien järjestäjänä. Ohjausryhmän tehtävänä ei ole tuottaa rakenne-ehdotusta, vaan kumppanuuden luominen seurakuntien välille on jokaisen seurakunnan vastuulla.

Lähdemme liikkeelle siitä ajatuksesta, että ennen avioliittoa on hyvä seurustella. Rakennemuutoksen osalta tämä tarkoittaa yhteyden luomista eri seurakuntien välillä. Yhteinen puhe ja yhteisten merkitysten luominen auttaa meitä valmistautumaan tuleviin muutoksiin ja auttaa luomaan mielikuvia siitä, mitä seurakuntaelämä voisi tulevaisuudessa olla.

Jokainen seurakunnan työntekijä on yhteydenluoja ja jokainen on tässä prosessissa olennainen.

Rakennemuutos ei voi jäädä pelkäksi rajojen siirtelyksi tai yhteistalouksien rakentamiseksi. Muuttunut toimintaympäristö kutsuu meitä miettimään, miten jatkossakin seurakunta voisi olla jäsenilleen merkityksellinen yhteisö. Maailman muuttuminen velvoittaa kirkkoa miettimään, miten se juuri nyt ja juuri näille ihmisille voisi olla evankeliumin, rakkauden ja armon yhteisö.

Prosessikuvaus, johon on merkitty foorumeita joissa rakennemuutoksesta keskustellaan. (Klikkaa kuva isommaksi)

Prosessikuvaus, johon on merkitty foorumeita joissa rakennemuutoksesta keskustellaan. (Klikkaa kuva isommaksi)

Tärkeänä periaatteena kaikessa on läpinäkyvyys ja luottamus. Asioita ei valmistella salassa, vaan kaikkilla on mahdollisuus saada tietoa. Työntekijöitä kutsutaan matkan varrella useisiin foorumeihin, joissa yhdessä rakennetaan tulevaisuutta. Näihin foorumeihin kannattaa osallistua.


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta