Tiimit ja työyhteisöt | Tampereen hiippakunta

Tiimit ja työyhteisöt

On tilanteita, jossa työyhteisön yhdessä oppimista ja sisäistä muutosta edesauttaa ulkopuolinen työyhteisökonsultti. Hän on työyhteisön oman oppimisen ja työskentelyn ohjaaja. Työyhteisökonsultin ohjauksessa tapahtuvaan työskentelyyn osallistuu sopimuksen mukaan seurakunnan henkilöstö ja mahdollisesti luottamushenkilöt. Tämä edellyttää sekä työyhteisön että konsultin sitoutumista yhteistyöhön.

Jokaiseen piispantarkastukseen kuuluu oma konsultaatioprosessi. Sen on pysähtymistä konsultin ohjauksessa tutkimaan, missä seurakuntana juuri nyt olemme. Lisää tietoa piispantarkastuskonsultaatiosta löydät täältä.

Tampereen hiippakunnan yhteisökonsulttien yhteystiedot

tyoyhteisokonsulttien_palkkiot (Tuomiokapitulin päätös 29.9.2009 § 430)

Konsultoinnin ABC

Mitä konsultointi ja työyhteisön kehittäminen on?
• työyhteisön kehittäjän ohjauksessa tapahtuvaa työskentelyä
• johtajan tukemista hänen työssään
• koko työyhteisön yhteistä työskentelyä sen eteen, miten asiat
voitaisiin tehdä paremmin
Mihin tarpeeseen?
• strategiatyöskentelyn suunnitteluun ja prosessin ohjaukseen
• toiminnan ja talouden suunnittelun kehittämiseen
• työyhteisön perustehtävän, rakenteiden ja työroolien
selkeyttämiseen
• johtajuuden ja johtamisjärjestelmien kehittämiseen
• tiimityön ja yhdessä tekemisen oppimiseen
• seurakuntien liittymis- ja työyhteisöhankkeisiin
Miten ja kuinka kauan?
• konsultoinnin rakenne muokkautuu aina tarpeen mukaan
• se voi olla yhden tai useamman kerran tukea antavaa keskustelua
esimiehen kanssa
• se voi olla esimiehen pitkäaikaista työnohjausta, mentorointia
tai sparrausta
• se voi olla yhden päivän työskentelyä työyhteisön kanssa
• se voi olla useamman kerran kestävä pitkäaikainen prosessi
koko työyhteisön tai sen osan kanssa
Kuka voi antaa?
• osa kirkon työnohjaajista on suorittanut Kirkon koulutuskeskuksessa
kaksivuotisen konsulttivalmennuksen
Mitä maksaa?
• työyhteisön kehittämisen kustannuksista tehdään erillinen
sopimus asiakkaan ja kehittäjän välillä (tyoyhteisokonsulttien_palkkiot)

Miten edetä?

hiippakunnan kotisivuilla on tiedot koulutetuista
yhteisökonsulteista, joihin voit ottaa suoraan yhteyttä
• konsultoinnin tarpeen ja mahdollisuuksien kartoittamisessa
auttavat myös kapitulin asiantuntijat

Tuomiokapitulin päätöksen 29.9.2009 § 430 mukaiset määräykset ja suositukset konsulttipalkkioista löydät täältä: tyoyhteisokonsulttien_palkkiot


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta