Uudet työntekijät | Tampereen hiippakunta

Uudet työntekijät

”Olin kuullut tarinoita siitä, miten uusi työntekijä heitetään työtehtäviin kuin kissa veteen ajatuksella, että kyllä se siinä oppii itse uimaan. Oli rohkaisevaa huomata, että tässä työyhteisössä minut otettiin kuitenkin lämpimästi vastaan ja rauhassa perehdytettiin niin
työympäristöön kuin omaan työhönikin. Minulla oli lupa olla epävarma ja tehdä
paljon tyhmiä kysymyksiä…”

Uusien, erityisesti ensimmäistä kertaa kirkon työhön astuvien työntekijöiden perehdyttäminen uuteen työhönsä, työyhteisöönsä ja työtehtäviinsä on nyt ja tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. On kyse sekä työnantajan että työntekijän edusta.

Hyvin hoidettu työhön perehdyttäminen tukee työntekijän ammatillista kasvua ja osaamista työtehtävien hoitamisessa. Samalla lasketaan perustaa työntekijän työssä jaksamiselle ja työhön sitoutumiselle. Työhön perehdyttäminen on jokaisen työnantajan ja työntekijän sekä oikeus että velvollisuus.

Nämä perehdyttämisohjeet on laadittu papin virkaan vihittäville ja heidän perehdyttäjilleen, mutta samat keskeiset toimintaperiaatteet koskevat kaikkia kirkon alan työntekijöitä.

Uusien työntekijöiden ohjausta ja valmennusta:


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta