Yhteisövalmennus | Tampereen hiippakunta

Yhteisövalmennus

Yhteisövalmennuksen tavoitteena on etsiä tapaa luoda seurakunnallisia yhteisöjä, jotka ovat ulospäinsuuntautuvia ja erilaisuutta arvostavia. Yhteisönrakentaminen voi liittyä olennaisesti jumalanpalveluselämän kehittämiseen, mutta tarpeesta riippuen voidaan kehittää valmennuksen tukemana myös monenlaisia muita jäsenlähtöisiä ja yhteisöllisiä seurakunnan toimintoja.

Kustakin valmennukseen osallistuvasta seurakunnasta mukaan kutsutaan 2-3 hengen ydintiimi, joka toimii keskeisissä vastuutehtävissä seurakunnallista yhteisöä rakennettaessa. On olennaista, että mukana on päävastuuta kantava työntekijä, mutta samalla yhtä tärkeää on, että hänen tiimiparinaan on toinen työntekijä ja/tai seurakuntalainen. Kolmihenkisessä tiimissä voi olla myös kaksi seurakuntalaista.

Oppinen tapahtuu pitkälti käytännönläheisesti oman seurakunnan konkreettisen yhteisönrakentamisen puitteissa, lähijaksojen palvellessa ajatushautomoina, uusien ideoiden lähteenä ja mahdollisuutena saada sparraavaa tukea oman seurakunnan hankkeeseen.

Valmennus ei ole luonteeltaan yksilövalmennusta, vaan tähtää seurakuntaelämän laaja-alaiseen kehittämiseen. Siksi on tärkeää, että kirkkoherra antaa vahvan tukensa tähän prosessiin. Näin päästään todellisesti tutkimaan ja kehittämään uudenmuotoista seurakuntana elämisen tapaa. Kirkkoherra voi myös itse olla mukana tässä valmennuksessa.

Kiinnostaako yhteisövalmennus?

Tampereen hiippakunta on yhteistyössä Turun hiippakunnan, Tampereen seurakuntayhtymän, Lempäälän seurakunnan Majakkayhteisön ja Hengen uudistus & Spirit-verkoston kanssa aloittanut yhteisövalmennuksen, joka tukee seurakuntalaisvastuunkantoa ja yhteisöllisyyttä seurakuntien toiminnassa. Yhteisövalmennuksen ensimmäinen ryhmä on aloittanut, mutta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä kapituliin.

Lisätietoja: hanne.vonweissenberg@evl.fi

 


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta