Pastoraalitutkinto uudistuu | Tampereen hiippakunta

Pastoraalitutkinto uudistuu


Pappien pastoraalitutkinto uudistuu ja sen rakenne muuttuu vuoden 2015 alussa. Tutkinto laajenee ja on jatkossa 40 opintopistettä. Kokonaisuuden kasvu johtuu lähinnä siitä, että jatkossa ordinaatiovalmennus (3 op) lasketaan osaksi pastoraalitutkintoa. Lisäksi tutkinnon sisällä painotuksia on muutettu ja mukaan on otettu kokonaan uutta ainesta (mm. lähetys, viestintä ja puheilmaisu).

Opetus- ja saarnanäytteestä luovutaan

Pastoraalitutkinnosta poistuu kokonaan saarna- ja opetusnäyte ja lisäksi luovutaan vanhamuotoisesta numeroarvioista. Viimeinen tarkoittaa käytännössä myös sitä, että vähimmäisarvosanavaatimus (15/20) seurakuntatyön johtamisen tutkintoa (kirkkoherrakelpoisuus) varten poistuu.

0106-088a

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Jatkossa on mahdollista hyväksilukea aiemmin hankittua osaamista. Tutkinnosta 12 opintopistettä voi esittää korvattavaksi mm. työkokemuksella, muulla koulutuksella tai akateemisilla jatko-opinnoilla. Korvaavuudesta päättää tuomiokapituli.

 

Vanhamuotoista tutkintoaan voi vielä suorittaa

Vanhamuotoisia pastoraalitutkintoja voi suorittaa vuoden 2017 loppuun saakka, mutta sen mukaisia nk. A-vaihtoehdon kursseja ei enää järjestetä vuoden 2014 jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kesken olevaa pastoraalitutkinota voi vielä täydentää saarna- ja opetusnäytteellä sekä nk. B-vaihtoehdon kokonaisuuksilla eli itseopiskeluna.

Mikäli pastoraalitutkino jää kesken siirtymäajan jälkeen, on suorittajan siirryttävä suorittamaan tutkintonsa loppuun uusin kriteerein. Suoritettujen kurssien vastaavuuden löytyvät liitteestä.

Pastoraalitutkinnon esittely 2013

Klikkaa kuva isommaksi

Lisätietoa pastoraalitutkinnon uudistumisesta

Tampereen hiippakunta on päivittämässä ohjeistustaan pastoraalikoulutuksesta. Lisätietoa uusimuotoisesta pastoraalitutkinnosta löydät täältä. Tampereen hiippakunnan järjestämien uusimuotoisten kurssien tiedot ja hinnat julkaistaan syksyn 2014 aikana.

Hallinnon pastoraali - ennakkokirje
233.7 KiB
Lisätietoja...
HOPS-lomake (uusi)
HOPS-lomake (uusi)
HOPS_2015_lomake-uusi-v2017.pdf
291.5 KiB
Lisätietoja...
Ohjeet saarna- ja opetusnäytteestä
Ohjeet saarna- ja opetusnäytteestä
Saarnajaopetus(2).pdf
92.1 KiB
Lisätietoja...
Pastoraalitutkinnon HOPS-lomake
21.4 KiB
Lisätietoja...
Pastoraalitutkinnon opintokokonaisuuksien arviointi
Pastoraalitutkinnon opintokokonaisuuksien arviointi
PASTORAALITUTKINNON OPINTOKOKONAISUUKSIEN Arviointi.doc
22.0 KiB
Lisätietoja...
Pastoraalitutkinnon saarna- ja opetusnäytteen arviointi
Pastoraalitutkinnon saarna- ja opetusnäytteen arviointi
PASTORAALITUTKINNON SAARNA- JA OPETUSNÄYTTEEN ARVIOINTI.doc
28.5 KiB
Lisätietoja...
pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma
pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma
Pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma - hyväksytty koulutuskeskuksen toimikunnassa 27052014.docx
59.6 KiB
Lisätietoja...
Pastoraalitutkinnon vaatimukset (vanha)
Pastoraalitutkinnon vaatimukset (vanha)
Pastoraalitutkinnon vaatimukset.pdf
107.4 KiB
Lisätietoja...
Pastoraalitutkinto uudistuu
Pastoraalitutkinto uudistuu
Pastoraalitutkinnon esittely 2013.jpg
96.0 KiB
Lisätietoja...
Tiedot pastoraalitutkinnon uudistumisesta
Tiedot pastoraalitutkinnon uudistumisesta
Pastoraalitutkintoa koskevan päätöksen uudistaminen - informaatioaineisto.pdf
29.4 KiB
Lisätietoja...
Todistus pastoraalitutkinnon näytteiden antamisesta
Todistus pastoraalitutkinnon näytteiden antamisesta
Todistus pastoraalitutkinnon näytteiden antamisesta.doc
19.0 KiB
Lisätietoja...

 

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta