Piispalta kirkkoherroille | Tampereen hiippakunta

Piispalta kirkkoherroille


Tampereen piispa Matti Repo on tänään lähettänyt hiippakunnan seurakuntien kirkkoherroille kirjeen liittyen esikoislestadiolaisen liikkeen pitämiin omiin ehtoollispalveluksiin.

Kirjeessään piispa toteaa, että jumalanpalvelusyhteyden katketessa myös muu yhteistyö liikkeen kanssa joutuu uhanalaiseksi. Piispa ohjeistaa, ettei ole suotavaa, että seurakunnat järjestävät esikoislestadiolaisten kirkkopyhiä, luovuttavat yhdistyksen käyttöön tilojaan tai liittävät ilmoituksiinsa esikoislestadiolaisten seuroja paikkakunnilla, joilla yhdistyksen paikallisosasto on aloittanut omien ehtoollisten viettämisen.

Piispa kuitenkin muistuttaa, että seurakunnissa on edelleen syytä vastata ihmisten hengellisiin tarpeisiin sekä jatkaa myös esikoislestadiolaisten paikallisosastojen kanssa yhteistyötä siellä, missä se keskinäisessä luottamuksessa on mahdollista.

Tampereen piispa_Kirkkoherroille 140116Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta