Rakennemuutos pohditutti Tammelassa | Tampereen hiippakunta

Rakennemuutos pohditutti Tammelassa


Tammelan rovastikunnan luottamushenkilöitä, kirkkoherroja sekä talouspäälliköitä kokoontui sunnuntaina Tammelan seurakuntatalolle puhumaan mahdollisesta rakennemuutoksesta. Kokoontuminen oli osa hiippakunnan rakennemuutostyöskentelyä.

– On tärkeää, että juuri luottamushenkilöt ovat tänään koolla, sillä he juuri tekevät asiassa mahdollisia päätöksiä, totesi Forssan kirkkoherra Esa Löytömäki tilaisuuden aluksi.

Kaksiosaisen työskentelyn ensimmäinen puolikas käytettiin kaikkien kuuden eri seurakunnan ajatusten kuulemiseen. Jokaisessa seurakunnassa oli tehty jonkinlaista talouden tasapainotustyötä ja juuri nyt tilanne näytti vähintäänkin kohtuulliselta jokaisen kohdalla.

Puheenvuoroista kuvastui ylpeys omasta seurakunnasta ja halu säilyttää omaa paikallista identiteettiä jatkossakin.

Yhteistyön mahdollisuudet ja talous

Iltapäivän työskentelyssä puhe kääntyi enemmän rakennemuutospohdintaan. Moni myönsi epäilevänsä tulevaa muutosta ja varsinkin oman seurakunnan identiteetin menettäminen mainittiin yhtenä riskeistä. Miten pienen seurakunnan ääni tulisi kuulluksi suuressa yhtymässä?

Paikallaolijat ottivat osaa innokkaasti keskusteluun yhteistyöstä ja sen tuomista mahdollisuuksista. Mahdollisia yhteistyön paikkoja voisi olla esimerkiksi nuorisotyö.

Mahdollisessa yhtymärakenteessa eniten arvelutti talous tai pikemminkin yhtymärakenteen kustannusvaikutukset. Epäilyksiä herätti se, toisiko yhtymärakenne lopulta toivottuja säästöjä.

Avoimuus ja tiedottaminen

Jatkossakin rakennemuutokseen liittyviltä työskentelyiltä toivottiin avoimuutta ja tiedottamista. Sunnuntaipäivän kaltaisia työskentelyjä toivottiin lisää ja niitä on myös tarkoitus järjestää.

Tammelan seurakunnassa rakennemuutokseen liittyvät työskentelyt jatkuvat Somerolla 9.4. järjestettävällä työntekijöiden tapaamisella. Luottamushenkilöitä kutsutaan seuraavan kerran kokoon 25.syyskuuta, joka on samalla koko hiippakunnan yhteinen rakennemuutostyöskentely luottamushenkilöille.

Lisää aineistoa rakennemuutoksesta löydät hiippakunnan Rakennemuutos-sivuilta.Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta