Risto Soramies määrättiin menettämään pappisvirkansa | Tampereen hiippakunta

Risto Soramies määrättiin menettämään pappisvirkansa


Tampereen tuomiokapituli on 9.10.2013 istunnossaan määrännyt rovasti Risto Soramiehen menettämään pappisvirkansa tästä päivästä lukien.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Tampereen hiippakunnan papistoon kuuluva Risto Soramies asetettiin ilmoituksensa mukaan Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan piispan virkaan 4.5.2013. Tampereen tuomiokapitulilla oli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen sekä edelleen Soramiehen toimittamaan pyydettyyn kirjalliseen vastineeseen nojaten perusteltua syytä epäillä Soramiehen näin toimiessaan rikkoneen pappisviran velvollisuuksia. Tuomiokapituli päätti 7.8.2013 pidättää Soramiehen pappisvirasta epäiltyyn pappisviran velvollisuuksien rikkomiseen liittyvien tutkimusten ajaksi.

Tuomiokapituli katsoo nyt selvitetyksi, että rovasti Risto Soramies on toiminut vastoin pappisvirkansa velvollisuuksia siten, että hän on antanut vihkiä itsensä kirkkoon epäselvässä suhteessa olevan Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta -nimisen yhdistyksen piispaksi vailla kirkkolain suomaa oikeutusta, hiippakuntaa ja virkaa, ryhtynyt oikeudettomasti käyttämään piispanviran ulkoisia tunnusmerkkejä ja ilmoittanut tehtäviinsä piispana kuuluvan mainitun yhdistyksen pappien tukemisen ja sen seurakuntien kaitsennan sekä uusien pappien vihkimisen.

Näin menetellessään ja ryhtymällä uskonnollisen yhdyskunnan johtavaan tehtävään kirkkomme jäsenistöä harhauttavalla tavalla ilman kirkkolaista tai -järjestyksestä saatavaa oikeutusta Soramies on rikkonut 29.12.1985 vannomansa pappisvalan sekä osoittautunut ilmeisen sopimattomaksi olemaan pappina.

Tuomiokapitulin päätös 9.10.2013 rovasti Risto Soramiehen erottamisesta pappisvirastaEvankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta