Risto Soramies pidätetään pappisvirasta tutkimusten ajaksi | Tampereen hiippakunta

Risto Soramies pidätetään pappisvirasta tutkimusten ajaksi


Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli päätti 7.8. istunnossa, että rovasti Risto Soramies pidätetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappisvirasta epäiltyyn pappisviran velvollisuuksien rikkomiseen liittyvien tutkimusten ajaksi. Päätös pantiin täytäntöön heti.

Tampereen tuomiokapituli päätti kesäkuussa 2013 kuulla rovasti Soramiestä epäillystä pappisviran velvollisuuksien rikkomisesta sekä hänen pidättämisestään pappisviran toimittamisesta asian tutkimisen ajaksi. Epäily pappisviran velvollisuuksien rikkomisesta liittyy Soramiehen ryhtymiseen Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan piispan virkaan. Tampereen tuomiokapituliin toimittamassaan kirjallisessa vastineessa Soramies kiistää rikkoneensa pappisviran velvollisuuksia.

Koska tuomiokapitulilla on edelleen perusteltua syytä epäillä Risto Soramiehen rikkoneen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappisviran velvollisuuksia, on hänet pidätettävä pappisviran toimittamisesta, kunnes asia on tuomiokapitulissa ratkaistu. Tampereen tuomiokapituli käsittelee asiaa syksyn aikana.

Lisätietoja:

Tampereen piispa Matti Repo/Yhteydenotot Tuulia Matilainen, puh. 0400 904 014Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta