Ruoveden seurakunnan kirkkoherra jättää virkansa | Tampereen hiippakunta

Ruoveden seurakunnan kirkkoherra jättää virkansa


Tiedote. Julkaistu: 03.05.2018, 10:00

Ruoveden seurakunnan kirkkoherra Markku Simula jättää virkansa.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli ja Markku Simula ovat 2.5.2018 tehneet sopimuksen virkasuhteen päättymisestä. Sopimuksen mukaisesti Simula on irtisanoutunut virastaan 4.5. alkaen.

Tuomiokapituli päätti käynnistää kirkkoherran irtisanomismenettelyn maaliskuussa 2018. Nyt syntyneen sopimuksen myötä tämä tuomiokapitulissa vireillä ollut prosessi on lakannut.

Tuomiokapituli päätti eri osapuolia kuultuaan etsiä asiassa sovinnollista ratkaisua.

Markku Simula kertoo, että syntyneessä tilanteessa hän katsoi parhaaksi sekä seurakunnan että itsensä kannalta erota virastaan Ruoveden seurakunnassa.

Sopimuksen mukaan tuomiokapituli maksaa Markku Simulalle rahallisen korvauksen. Korvaus vastaa suuruudeltaan irtisanomisajan palkkaa ja lisäksi maksetaan kymmenen kuukauden palkkaa vastaava kertakorvaus.

Tuomiokapituli on määrännyt Ruoveden seurakunnan vt. kirkkoherraksi Juha Itkosen 31.12.2018 saakka. Tuomiokapituli alkaa viipymättä valmistella viran täyttämistä vakinaisesti.

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta