Sakari Löytty: ”Lähetystyön ikkuna on auki ulos, mutta huomaammeko ovesta sisään tulevat?” | Tampereen hiippakunta

Sakari Löytty: ”Lähetystyön ikkuna on auki ulos, mutta huomaammeko ovesta sisään tulevat?”


Tampereen hiippakunnan hiippakuntasihteerien virkanimikkeet muuttuivat vuoden alusta.  Niinpä kansainvälisen työn hiippakuntasihteeriksi syksyllä valittu Sakari Löyttykin aloitti tammikuun alussa työnsä asiantuntijana. Sakarin erityisalueena kapitulin kehittämistiimissä on kansainvälinen työ seurakuntien kumppanina ja palveluksessa, tukihenkilönä ja konsulttina.

Sakari Löytty odottaa innolla yhteistyötä seurakuntien työntekijöiden ja lähetysjärjestöjen edustajien kanssa.

– Toivon, että minuun olisi helppo ottaa yhteyttä ja että voisimme yhdessä suunnitella työtämme niistä tarpeista käsin, joita seurakunnilla ja järjestöillä on.

Uusi työ uudessa työyhteisössä on oppimisen paikka.

– Työtapojen ja yhteistyöverkostojen kautta toivon löytäväni uusia oivalluksia siitä miten yhteisiä asioita kehitetään eteenpäin. On terveellistä asettua myös oppilaan asemaan ja jäsentää omaa kokemustaan uusiksi uudessa tilanteessa.

Omakohtainen kosketuspinta

Kansainvälisen työn asiantuntijan erityistehtäväkenttä, etenkin lähetystyö ja monikulttuurisuustyö Suomessa, on Sakarille omakohtaisesti tuttu. Kirkkojen välisistä suhteista ja kansainvälisestä diakoniasta löytyy kosketuspintaa. Vuosien 1998 ja 2010 välillä Sakari työskenteli Namibiassa Suomen Lähetysseuran työntekijänä. Tuolloin hänen tehtävänään oli kehittää Namibian evankelis-luterilaisen kirkon liturgista musiikkia ja kirkkomusiikkia.

– Olen ollut läheisessä työyhteydessä hiippakuntamme kumppanin, Namibian kirkon itäisen hiippakunnan kanssa ja tehnyt yhteistyötä myös muiden eteläisen Afrikan kirkkojen kanssa. Seurasin myös läheltä diakonina työskentelevän vaimoni Päivin työtä Namibian evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyön kehittämiseksi. Toimimme työparina ja jaoimme paljon asioita yhdessä.

Sakari tuli hiippakunnan palvelukseen Suomen Lähetysseurasta, jossa hän toimi kulttuurirajat ylittävän työn projektipäällikkönä. Projekti tuotti esimerkiksi monikulttuurista jumalanpalveluselämää kehittävän Maailmojen messun.

Toinen perspektiivi

Vuonna 2012 Sakari väitteli Sibelius-Akatemiassa musiikin tohtoriksi aiheenaan liturgisen musiikin kontekstualisointi namibialaisessa kirkossa. Hän tutki miten pohjoisnamibialaista kansanmusiikkia voisi hyödyntää tuotettaessa uutta afrikkalaista kirkkomusiikkia.

Sakari on itsekin muusikko, joka tunnetaan paitsi omasta soolotuotannostaan, muun muassa Q.Stone –yhtyeen rumpalina.

– Toivon, että näitäkin taipumuksia voin hyödyntää tehtävässäni. Ehkä yhdessä musisoimalla ja laulamalla löytyy yhteys yli rajojen helpommin kuin vain puhuen.

Sakari Löytty tuo kansainvälisen työn asiantuntijan tehtävään mukanaan vuosien työuraltaan tarttuneita asioita, kokemuksia muusikon työstä, kohtaamisista ja monenlaisesta kansainvälisestä yhteistyöstä.

– Haluaisin edustaa sitä näkökulmaa, josta sain katsella lähetysyhteistyötä afrikkalaisen kirkon perspektiivistä. Voisinpa välittää jotakin siitä yhteisöllisen uskon seurakuntaelämästä, jota Namibiassa eletään. Siinä afrikkalainen ubuntu-ihmiskäsitys yhdistyy kristilliseen lähimmäisenrakkauden ja yhteyden ajatukseen. Usko vahvistaa yhteisöä ja muuttaa siten ihmisten elämää. Namibialainen jumalanpalvelus on jättänyt minuun syvän jäljen. Toivoisin voivani välittää myös jotain siitä lojaalisuudesta ja sitoutuneisuudesta, jolla sisarkirkkomme kristityt sitoutuvat seurakuntaansa.

Leikkauspisteenä messu

Kansainvälisen työn asiantuntijan toimenkuva on erittäin laaja.

– Melkein hirvittää, Sakari myöntää.

– Mutta toimenkuva heijastaa kirkon lähetystyön strategisia muutoksia. Haasteellista tehtävässä on varmaan monitasoinen verkostoituminen: seurakuntien, lähetysjärjestöjen, kirkkohallituksen eri osastojen ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Mitä kaikkea nuo verkostot edustavat ja tarjoavat?

Sakari näkee toimenkuvansa kaikilla osa-alueilla leikkauspisteen: jumalanpalveluksen, messun.

– Se on keskeinen seurakuntatapahtuma, joka kokoaa ihmiset eri toiminnoista yhteen, yhteyteen, alttarin ääreen ja ristin juurelle. Siitä meidät kaikki lähetetään arkeen, palvelemaan ja julistamaan, lähetystyöhön, diakoniseen palveluun, jokainen omille paikoillemme. Ja siihen voimme myös aina palata voimaantumaan. Alttari ja risti yhdistävät meidät myös maailmanlaajuisen universaalin kirkon jäseninä.

Suunta kaikkialta kaikkialle

Sakari kertoo viime aikoina pohtineensa lähetystyötä erityisesti kasvavan monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden kannalta.

– Kansainvälisyys on monisuuntaista, mutta olemme tottuneet ajattelemaan, että kansainvälisyys toteutuu, kun lähetystyön kautta aukeaa ikkunaa toisiin kulttuureihin, Sakari sanoo.

– Onko niin, että kun katselemme ja ihailemme tuosta lähetystyön ikkunasta aukeavaa maisemaa, emme huomaa, että ulko-ovesta tulee uutta väkeä sisään?

Suomenkin väestörakenne on pysyvästi muuttumassa monikulttuuriseen suuntaan. Monikulttuurisuuden kautta hahmottuu paikallisseurakunnan yhteys ja suhde universaaliin kirkkoon. Monet Suomeen ja muualle läntiseen maailmaan muuttavista tulevat niistä maista ja kulttuureista, joihin me veimme evankeliumin.

– Huomaammeko heidät nyt kun he tulevat lähelle? Ulottuuko kristillinen lähimmäisrakkaus näiden tulijoiden vieraanvaraiseen kohtaamiseen? Yltääkö käsityksemme lähetystyöstä hahmottamaan tämän uuden tilanteen myös kotimaassa, Sakari kysyy.

– Lähettämisen ajatus on meillä vahva. Ehkä meidän pitäisi pohtia enemmän myös vastaanottamista.

TEKSTI: TUULIA MATILAINENEvankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta