Selvitys seurakuntajaon muuttamiseksi | Tampereen hiippakunta

Selvitys seurakuntajaon muuttamiseksi


Tampereen tuomiokapituli tekee aloitteen Tuuloksen seurakunnan liittämisestä Lammin seurakuntaan vuoden 2019 alusta. Tämä tarkoittaisi myös Hämeenlinnan seurakuntayhtymän sisäisen seurakuntajaon muuttamista.

Tuuloksessa on elävää, vireää ja omaleimaista seurakuntaelämää. Seurakunnan talous on kuitenkin pitkään ollut tiukka, eikä tilanne enää voi jatkua. Suoriutuakseen perustehtävistään Tuuloksen seurakunta on jo pitkään joutunut turvautumaan toisten tuottamiin palveluihin, mutta talouden kiristyessä muiden seurakuntien mahdollisuudet tarjota apuaan ovat ehtymässä. Tuomiokapitulin näkemyksen mukaan Tuuloksen seurakunta ei täytä kirkkolain ja -järjestyksen mukaisia itsenäisen seurakunnan kriteerejä, eikä seurakunta enää selviydy itsenäisenä hallinnollisena yksikkönä.

Elävä ja hyvä seurakuntaelämä ei toteutuakseen tarvitse itsenäistä hallinnollista asemaa, ja Tuuloksen seurakunnan toiminta ja palvelut toteutuvat ja jatkuvat parhaiten osana suurempaa hallinnollista rakennetta. Työntekijöiden ja seurakuntalaisten työtä vapautuu näin hallinnosta yhteisöllisyyden rakentamiseen ja seurakuntaelämän vahvistamiseen.

Tarkoituksenmukaisin ratkaisu Tuuloksen paikallisen seurakuntaelämän turvaamiseksi on seurakunnan liittäminen osaksi Lammin seurakuntaa.

Kirkkolain mukaan aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi voi tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto tai kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä tuomiokapituli tai piispa. Edelleen kirkkojärjestyksen mukaan tuomiokapituli voi määrätä yhden tai useamman selvitysmiehen selvittämään aloitteessa tarkoitettua seurakuntajaon muutosta ja tekemään siitä ehdotuksen. Tuomiokapituli on asettanut Forssan seurakunnan kirkkoherran, lääninrovasti Esa Löytömäen selvitysmieheksi Tuuloksen asiassa. Selvitysmies antaa ehdotuksensa tuomiokapitulille, Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakuntaneuvostoille ja yhteiselle kirkkovaltuustolle 31.3.2018 mennessä.Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta