Projektipäällikkö Mari Leppänen: Nyt on aika suunnitella vaaleja | Tampereen hiippakunta

Projektipäällikkö Mari Leppänen: Nyt on aika suunnitella vaaleja


Seurakuntavaalit järjestetään syksyllä 2014 ja se tarkoittaa monenlaisia hallinnollisia ja viestinnällisiä ponnistuksia seurakunnissa ja koko kirkossa. Tulevien vaalien kampanjassa kerrotaan kasvojen ja tarinoiden kautta siitä, mitä hyvää kirkko tekee. Kampanjan avulla nostamme esille kirkon perustyötä ja pyrimme kertomaan erilaisia tarinoita siitä, miksi ihmiset kokevat kirkon tärkeäksi, haluavat kirkkoon kuulua ja sen elämään vaikuttaa.

Nyt on oikea heti pohtia niin hiippakunnassa kuin kaikissa sen seurakunnissa voisiko hyvän tekemisen teeman ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa laajemminkin? Miten voisimme vaalikampanjan kautta kertoa siitä, mitä erityisiä hyvän tekemisen tapoja meillä on?

Katse ehdokasasetteluun

Kampanjassa panostetaan aikaisempaa enemmän ehdokasasetteluun. Tarvitsemme hyviä luottamushenkilöitä, jotka vastaisivat kattavasti koko kirkon jäsenistön todellisuutta. Valitut luottamushenkilöt päättävät siitä, miten seurakuntarakenneuudistus paikallisella tasolla toteutuu. Toiseksi keskitymme ennakkoäänestysaikaan. Ennakkoäänestysviikolla seurakunnilla on erityinen tilaisuus näkyä ja pitää esillä kirkon työtä ja sanomaa. Valtakunnallinen näkyvyys luo hyvän pohjan paikalliselle esilläololle, johon on hyvä valjastaa laajasti seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt.

Nyt on aika suunnitella

Vaalien sisäinen viestintä tulee tapahtumaan Sakasti.fi -sivuston kautta. Ehdokkaille ja äänestäjille suunnattu viestintä keskittyy seurakuntavaalit.fi -sivustolle. Tulevissa vaaleissa kaikkien seurakuntien käytössä on vaalikone sekä yhteinen tieto- ja tulospalvelu. Kampanjan ilme perustuu kirkon yhteiseen ilmeeseen. Sakastin vaalisivulle tulee vaaliviestintäsuunnitelma sekä kaikki mahdollinen vaaleihin liittyvä viestinnällinen ja hallinnollinen materiaali. Syyskuussa seurakuntavaalien käyttöön tulee myös oma uutiskirje.

 

Vaalivideoita:

NAVI: Seurakuntavaalit 2014

Mitä työntekijä voi tehdä nyt vaalivuoden aikana?

 

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta