Seurakuntavaalit 2014: Saako työntekijä kannustaa seurakuntalaisia ehdokkaiksi vaaleihin? | Tampereen hiippakunta

Seurakuntavaalit 2014: Saako työntekijä kannustaa seurakuntalaisia ehdokkaiksi vaaleihin?


Yksi syksyn seurakuntavaalien päätavoitteista on saada mukaan uusia ehdokkaita, sillä vaaleissa seurakunnille halutaan saada sitoutuneita, eri-ikäisiä päättäjiä.  Seurakuntavaalivuoden kevään painopiste onkin ehdokasrekrytoinnissa. Yhteisen ehdokasrekrytoinnin kampanja-aika maalis-huhtikuussa näkyy paikallisissa medioissa, verkossa sekä seurakuntien tiloissa ja toiminnoissa. Seurakuntavaalien teemana on “Usko hyvän tekemiseen”.

Moni työntekijä saattaa pohtia, voiko ja saako työntekijänä kannustaa seurakuntalaisia ehdokkaiksi vaaleihin. Kyllä voi ja saa, sanoo vaalien projektipäällikkö Mari Leppänen kirkkohallituksesta. Piispatkin kannustavat työntekijöitä kertomaan tulevista vaaleista ja päättäjäksi ryhtymisestä nettivideossa. Videolla esimerkiksi Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala usuttaa, että kannattaa lähetä kyselemään sopivilta henkilöiltä, lähtisitkö ehdokkaaksi – niin sopivissa kuin sopimattomissakin tilanteissa.

– On työntekijöiden velvollisuus kertoa, että on vaalit ovat tulossa, ja kutsua reilusti mukaan ehdokkaita, Mari Leppänen sanoi Tampereen hiippakunnan vaaliviestintäpäivässä 7. maaliskuuta.

– Työntekijöillä on hyvät verkostot, ja tietoa siitä, keillä on kykyä ja halua lähteä päättäjäksi.

Monet ehdokkaista ovat seurakunnan toiminnassa mukana tavalla tai toisella. Nyt mukaan pyritään saamaan ehdokkaita myös seurakuntatoiminnan ulkopuolelta. Tätä varten seurakuntavaalien verkkosivuille on laadittu selkeät ohjeet ehdokkuudesta kiinnostuneille. Lisäksi sivulla on Haluan toimia päättäjänä kirkossa -lomake, josta viestit ohjataan ehdokkaan kotiseurakuntaan. He puolestaan toimittavat ilmoittautumiset tämänhetkisille ryhmien puheenjohtajille.

– Hyvien ehdokkaiden löytyminen on oleellista. On havaittu, että hyvät ehdokkaat nostavat myös äänestysprosenttia, muistutti Mari Leppänen.

Kevään ehdokasrekrytoinnin kampanja-aika on 31.3.-20.4., ja silloin kampanja keskittyy radioon ja verkkoon. Syksyllä vaalimainoksia on myös televisiossa.

Seurakuntavaalit näkyvät myös tulevan kesän puoluekokouksissa, hengellisillä kesäjuhlilla, SuomiAreenassa ja useissa muissa isoissa kesätapahtumissa. Ehdokasrekrytoinnin kampanja jatkuu syksyllä 1.-15. syyskuuta. Ehdokasasettelu päättyy syyskuun 15. päivä. Vaalien alla kampanjan keskipisteeseen nousee äänestysaktiivisuuden nostaminen.

TEKSTI: ANNA-MARI MARTIKAINEN

Seurakuntavaalien tärkeitä päivämääriä

Ehdokasrekrytointikampanjan ensimmäinen vaihe 31.3.-20.4.

Ehdokasrekrytointikampanjan toinen vaihe 1.-15.9.

Kirkkoon pitää liittyä 15.9.2014 mennessä, jotta voi asettua ehdolle seurakuntavaaleissa.

Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2014 klo 16.00.

Ennakkoäänestys 27.–31.10.2014

Vaalipäivä 9.11.2014

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta