Seurakuntien työntekijöitä Hennalassa ympäri vuorokauden | Tampereen hiippakunta

Seurakuntien työntekijöitä Hennalassa ympäri vuorokauden


Teksti: Lahden seurakuntayhtymä

Lahden ja lähialueen seurakunnat ovat olleet vahvasti mukana Hennalaan perustetun hätämajoituskeskuksen toiminnan aloittamisessa. Lahden seurakuntayhtymän sekä Hollolan, Asikkalan, Orimattilan ja Nastolan seurakuntien työtekijät olivat ensimmäisestä illasta lähtien valmistelemassa majoitustiloja tulijoita varten. He olivat myös yöllä ensimmäisenä ottamassa vastaan Torniosta tulleita turvapaikanhakijoita kuljettavia linja-autoja.

Kuva: Georges Hourani

Kuva: Georges Hourani

Myöhemmin seurakuntien työntekijät ovat olleet päivystämässä ja auttamassa Hennalassa ympäri vuorokauden. Aluksi päivystämässä ja avustustyössä on ollut kolmesta viiteen työntekijää samanaikaisesti. Tällä ja ensi viikolla seurakuntien päivystys on järjestetty siten, että paikalla on yksi työntekijä joka päivä kello 9 – 18 välillä. Hätämajoituskeskuksen työtä johtaa SPR ja seurakuntien työntekijät ovat olleet Punaisen Ristin työnjohdon alla. Työtehtävät ovat olleet muun muassa auttamista ruokalassa, vaatteiden lajittelua, tilojen varustamista ja asukkaiden ohjaamista ja heidän kanssaan keskustelua.

Lisäksi työntekijät ovat keränneet keskuudestaan akuutisti tarvittavia tarvikkeita kuten miesten kenkiä. Myös leirikeskuksista on annettu Hennalaan esimerkiksi pyyhkeitä. Seurakunnat eivät ole itse rekrytoineet omia vapaaehtoisia Hennalaan vaan heitä on ohjattu ilmoittautumaan Suomen Punaiselle Ristille auttamaan hätämajoituskeskuksessa.

Seurakunnat ovat jatkossa valmiita omalta osaltaan auttamaan Lahteen tulleiden turvapaikanhakijoiden kotiutumisessa ja sopeutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Seurakunnat ryhtyvät suunnittelemaan millaista toimintaa turvapaikanhakijoille voidaan tarjota. Turvapaikanhakijoiden joukossa on paljon lapsia, kaikkiaan yli sata, joten lapset voivat olla yksi toiminnan kohderyhmä. Lahden seurakuntayhtymä esimerkiksi kouluttaa turvapaikanhakijoille tukihenkilöitä. Ensimmäinen kurssi järjestetään ensi  vuoden alussa. Tähän koulutukseen voi ilmoittautua maahanmuuttajatyöntekijä Ulla Taipaleelle. Hänen sähköpostinsa on ulla.taipale@evl.fi ja puhelin 044 719 1263.Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta