Tampereen hiippakunnassa tulossa ensimmäinen välillinen kirkkoherranvaali | Tampereen hiippakunta

Tampereen hiippakunnassa tulossa ensimmäinen välillinen kirkkoherranvaali


Kuhmoinen on Tampereen hiippakunnassa ensimmäinen seurakunta, jossa uusi kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla. Kuhmoisten seurakunnan kirkkoherran virka on julistettu haettavaksi 18.9.2015 mennessä.

Kirkkoherran välillisessä vaalissa tuomiokapituli ei tee vaaliehdotusta kuten välittömässä vaalissa, vaan antaa hakijoista seurakunnalle lausunnon, jossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan hakijoita heidän osoittamansa kyvyn ja taidon perusteella. Tuomiokapituli ja seurakunta haastattelevat hakijat ja tarvittaessa tuomiokapituli voi arvioida hakijoita ulkopuolisen tekemillä soveltuvuustesteillä. Seurakunta voi myös päättää, että hakijat tai osa hakijoista antaa näytteen, esimerkiksi saarnaa tai toimittaa jumalanpalveluksen.

Vaihtoehtoisten valintatapojen avulla voidaan ottaa huomioon seurakuntien tarpeet ja alueellinen tuntemus.

– Välillisen vaalitavan mahdollisuudella kirkkoherran valintaprosessia on pyritty muuttamaan sellaiseksi, että se tukee parhaan mahdollisen hakijan valintaa kirkkoherran virkaan, notaari Hannu Laukkonen sanoo.

– Välitön vaali on myös kestoltaan monivaiheinen ja pitkä, ja vaatii melko paljon resursseja.

Kirkkoherran vaalia koskevat kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännökset uudistuivat vuoden 2014 alusta lukien. Lisäksi uusi kirkon vaalijärjestys tuli voimaan 1.7.2014. Säännösten mukaan seurakunnan kirkkoherra valitaan ensisijaisesti välittömällä vaalilla, jossa äänioikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä. Kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä tuomiokapituli voi kuitenkin päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran julistamista haettavaksi.

 

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta