Tampereen hiippakuntavaltuuston viesti seurakunnille | Tampereen hiippakunta

Tampereen hiippakuntavaltuuston viesti seurakunnille


Tampereen hiippakuntavaltuusto kokoontui syysseminaariinsa SEKL:n lähetyskeskuksessa Ryttylässä lauantaina 14.11. Hiippakuntavaltuusto keskusteli maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden tilanteesta hiippakunnan eri seurakunnissa. Seurakunnat ovat suuren auttamistehtävän edessä ja uusien mahdollisuuksien äärellä. Hiippakuntavaltuusto päätti työskentelynsä pohjalta lähettää oheisen rohkaisuviestin seurakunnille tukeakseen niitä arvokkaassa palvelu- ja todistustehtävässään uusien maahantulijoiden parissa.

Tulostettavaksi: Tampereen hiippakuntavaltuuston viesti seurakunnille

Tampereen hiippakuntavaltuuston viesti seurakunnille

Seurakunnat ja seurakuntalaiset ovat ottaneet kiitettävän aktiivisen roolin osoittaakseen lähimmäisen rakkautta, vieraanvaraisuutta ja antaakseen apua turvapaikanhakijoille.

Kirkko ei ole olemassa itseään varten vaan maailmaa varten. Seurakuntien on suuntauduttava myös niitä ihmisiä kohti, jotka eivät ole kristittyjä.

Maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita on jokaisen seurakunnan alueella. Vastaanottokeskuksia ja hätämajoitusta tarvitaan jatkuvasti.

Pyydämme kirkkoneuvostoja ja työyhteisöjä pohtimaan, millainen vieraanvaraisuuden ohjelma seurakunnassa olisi syytä olla.

Kirkko tekee hyvää erityisesti niiden parissa joilla on kaikkein vaikeinta. Seurakuntia tarvitaan maahantulijoiden ja turvapaikanhakijoiden auttajaksi ja tueksi. Turvapaikanhakijoiden tilanne on hyvin kriittinen. He tarvitsevat avun ja tuen lisäksi monenlaista toimintaa ja aktiviteettia. Yhteisen tekemisen järjestämiseen tarvitaan paljon vapaaehtoisia. Olemme rakentamassa tätä yhdessä monien kumppanien kanssa.

Seurakuntia tarvitaan myönteisten asenteiden rakentamiseen. Miten me seurakuntina ja kristittyinä viestimme, että turvapaikanhakijat ovat veljiämme ja sisariamme? Kristittyjen tehtävänä on rakentaa ymmärrystä ja luottamusta.

Jokainen pakolainen on yksilö, jolla on oma tarinansa. Hän kaipaa ystävää, joka kuulisi hänen kertomuksensa. Ihmisillä on paljon pelkoja ja turvattomuuden kokemuksia. Heille tulee tarjota turvan tunnetta. Mekin tunnemme outouden pelkoa. Mutta kohtaaminen ja vuorovaikutus sulattavat pelkoja ja ennakkoluuloja molemmin puolin.

Seurakunnan tulee olla uskollinen sanomalleen ja julistaa evankeliumia käytännön teoin ja sanoin. Mitä Jeesuksesta puhuminen on tässä tilanteessa? Paras tapa julistaa on kohdata ystävällisesti uudet tulijat.

Maahanmuuttajia voi ja tulee kutsua jumalanpalveluksiin ja seurakunnan toimintaan. Se on osa vieraanvaraisuutta. Uudet tulijat ovat mahdollisuus seurakunnalle.

Uskonnosta puhuminen on useille maahanmuuttajille luontevaa. Voimme olla reilusti ja avoimesti kristittyjä. Maahanmuuttajien joukossa on kristittyjä, jotka kaipaavat seurakuntayhteyttä. He voivat toimia yhteyden ja sillan rakentajina.

Vuoropuhelua käydään arjessa ihmisten kesken. Tarvitaan myös yhteisöjen johtajien välistä dialogia.

Ryttylässä 14.11.2015

Anna-Kaisa Immonen                                                     Olli-Pekka Silfverhuth
hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja                             hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtajaEvankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta