Taputtelutekniikalla stressiä vastaan | Tampereen hiippakunta

Taputtelutekniikalla stressiä vastaan


Vesa Keinonen
Vaikeita tilanteita läpikäyneen ihmisen kohtaaminen ja oma jaksaminen olivat aiheina Tampereen hiippakunnan koulutusiltapäivässä Pappilanniemessä maaliskuun alussa. Koulutus sisältyi kansainvälisen vastuun, diakonian ja lähetyksen neuvottelupäivään.

Työskentelyä vetivät Tampereen hiippakunnan kansainvälisen työn asiantuntija Timo Frilander sekä Kirkon Ulkomaanavun vanhempi rauhantyön asiantuntija Anisa Doty.

Iltapäivän aluksi käytiin läpi stressiä. Siinä ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat tiukoilla tai ylittyvät.

-Mikään ärsyke ei sinänsä stressaa, vaan reaktio riippuu yksilön vastustus- ja sietokyvystä, näkökulmista sekä asenteista, Doty kertoi.

Kaikki stressi ei myöskään ole haitallista. Lyhytaikainen stressi saa ihmiset tekemään parhaansa, pitkäaikaisena se taas voi olla jopa vaarallista.

 

Moni seurakunnan työntekijä kohtaa työssään vaikeasti stressaantuneita tai traumatisoituneita ihmisiä. Heillä kyky kokea ja ilmaista tunteita voi olla heikentynyt.

Trauma määritellään henkiseksi tai ruumiilliseksi vaurioksi tai haavaksi. Sen aiheuttaa traumatisoiva tapahtuma, joka saa aikaan traumaattista stressiä.

-Traumatisoiva tapahtuma on mikä tahansa yksilön kokema uhkaava tilanne, joka aiheuttaa epätavallisen voimakkaita, normaalia elämää häiritseviä reaktioita.

Uhkaavaksi koettua traumatilannetta voi Dotyn mukaan kuvailla kolmella termillä. Asioita tapahtuu liikaa, liian varhain sekä liian nopeasti.

-Ihmisen hermojärjestelmä ei pysty käsittelemään tätä kaikkea.

Traumaattiset muistot ja mielikuvat voivat myös aiheuttaa jatkuvan varuillaanolon tunteen.

-Se saattaa ilmetä nukahtamisvaikeutena, yöllisinä heräilyinä, ärtyneisyytenä, keskittymisvaikeuksina sekä pientenkin asioiden säikähtämisenä.

Trauman oireet voivat joskus olla niin voimakkaita ja pitkäaikaisia, että ne johtavat työkyvyttömyyteen.

-Pahimmillaan saattaa seurata täydellinen kyvyttömyys huolehtia itsestään ja läheisistään.

Pappilanniemessä perehdyttiin Anisa Dotyn johdolla traumaperäisen stressin oireita lievittämään kehitettyyn ensiaputekniikkaan.

Trauma ja sen jälkeinen traumaperäinen stressihäiriö ovat vakavia asioita. Niistä kärsiviä ei kuitenkaan tarvitse pelätä.

-Traumatisoituneille ihmisille jää todella syviä arpia mutta hyvin hoidettuna traumasta on mahdollista selviytyä, Doty korosti.

Auttajankin pitää olla tarkkana. Toisten raskaiden kokemusten empaattisesta kohtaamisesta voi seurata sijaistrauma.

-Onkin tärkeää miettiä omaa jaksamista ja itsehoitoa. Miten voimme riittää autettaville, jos itsekin traumatisoidumme?

 

Pappilanniemessä perehdyttiin Anisa Dotyn johdolla myös traumaperäisen stressin oireita lievittämään kehitettyyn ensiaputekniikkaan. TTT (Trauma Tapping Technique) eli ”taputtelutekniikka” on yksinkertainen rentoutumismenetelmä keholle ja mielelle.

-Se vahvistaa stressinsietokykyä ja on myös tehokas menetelmä pako-/taistelureaktion hillitsemiseen.

TTT:ssä taputellaan noin 15 kertaa kehon eri pisteitä. Samalla ajatukset aktivoidaan kevyesti asiaan, joka aiheuttaa vaivaa ja stressiä. Kahden syvän hengityksen jälkeen sama taputtelukierros tehdään kehon toisella puolella.

-Taputtelulla aivojen mantelitumakkeeseen välittyy rauhoittava signaali. Samalla stressihormoni kortisolin määrä vähenee.

Doty suosittelee taputtelutekniikkaa kaikille. Se voisi tulla jopa osaksi päivittäisiä rutiineja.

-TTT soveltuu ensiapumenetelmäksi, ammatilliseksi työkaluksi sekä erilaisten tuki- ja vertaisryhmien käyttöön.
www.peacefulheart.se

www.selfhelpfortrauma.org

www.traumaterapiakeskus.com

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta