Tarjolla projektitukea nuoriso- ja diakoniatyön yhteishankkeeseen! | Tampereen hiippakunta

Tarjolla projektitukea nuoriso- ja diakoniatyön yhteishankkeeseen!


Projektin (2014-2016) päätavoitteena on koulunsa päättäneiden nuorten syrjäytymisen riskien vähentäminen, syrjäytyneen nuoren tukeminen ja osallisuuden mahdollisuuksien lisäämien sekä vahvistaminen. Päätavoitteen saavuttamiseksi projektilla kehitetään nuorisodiakonista
työotetta seurakuntien diakonia-ja nuorisotyössä sekä vahvistetaan verkostoissa tapahtuvaa yhteistyötä ja osaamista.

Hanketta hallinnoi Kirkkopalvelut ry. Tampereen hiippakunnasta hankkeeseen voi päästä mukaan yksi seurakunta. Taloudellista tukea hankkeelle on mahdollista saada 5000-20 000e. Valinnat
pilottiseurakunnista tehdään ennen kesää ja tositoimiin on tarkoitus päästä syksyllä.

Projektiin ja lisätietoihin voit tutustua tästä liitteestä: Nuorten projektin kuvaus 2014-16

Lisätietoja: Seppo Sulkko, 0400655932, seppo.sulkko@kirkkopalvelut.fiEvankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta