Terveisiä kirkolliskokouksesta: 6.5.2015 | Tampereen hiippakunta

Terveisiä kirkolliskokouksesta: 6.5.2015


Kirkolliskokousedustajat Olli-Pekka Silfverhuth ja Jari Kemppainen kertovat päivittäin kokousterveisiä. Keskiviikon kuulumiset Kemppaiselta:

Puhetta seurakuntarakenteesta

Tervehdys

Päivä alkoi Helsingin hiippakunnan edustajan Pekka Reinikaisen havainnollisella aamuhartaudella luomisen ja evoluution suhteesta. Oli mielenkiintoinen juttu.

Klo 9.15 alkaen käytiin keskustelua seurakuntarakenneuudistuksesta. Perusidea on, että kaikki seurakunnat kuuluvat seurakuntayhtymään. Seurakunnat ovat itsenäisiä toiminnallisia yksiköitä. Yhtymät ovat kevytrakenteisia seurakuntien palveluorganisaatioita, jotka hoitavat hallinnon, talouden, kiinteistöt ja henkilöstöhallinnon.  Esitystä perustellaan talouden heikentymisellä ja kuntarakenneuusituksella. Kirkon talous on heikentynyt vuodesta 2008 alkaen 1 % vuodessa. Kuntaliitokset ovat lakkauttaneet monta ihan toimivaa seurakuntaa, koska seurakuntarakenteen on seurattava kuntarakennetta. Kysymys olisi myös talouden tasapainottamisesta rikkaat tukevat köyhiä, omaisuus olisi yhteistä yhtymän alueella.

Lakivaliokunnan mietinnöstä kirkkohallituksen esityksestä käytettiin 43 puheenvuoroa kuuden tunnin aikana. Puheet olivat kuin todistuspuheenvuoroja, jossa kannatettiin tai vastustettiin esitystä.

Esitystä vastustettiin, koska kaikkien seurakuntien on kuuluttava seurakuntayhtymiin. Niiden ulkopuolelle ei voi jäädä. Esitystä vastustivat muutaman suuren seurakunnan ja pienen seurakunnan edustajat, koska heillä menee ihan hyvin, vielä.  Monessa suurseurakunnassa on lakkautettu seurakuntia ja muodostettu isoja hiippakunnan kokoisia seurakuntia. Tästä johtuen esitettiin vapaaehtoisuutta liittymisessä seurakuntayhtymiin ja yhden seurakunnan mallin säilyttämistä. Kaikkialle Suomeen ei sovi sama malli, kuten esimerkiksi pohjoiseen tai Ahvenanmaalle.

Yksittäisiä muutoksia esitettiin seurakuntaneuvoston puheenjohtajuuteen. Uudistuksen jälkeen kirkkoherra ei toimisi enää neuvoston puheenjohtajana, vaan maallikko. Tätä muutosta vastustettiin.

Uudistuksen myötä pakollisena virkana seurakunnassa olisi kirkkoherra. Osa puheenvuorojen käyttäjistä säilyttäisi edelleen jokaisessa seurakunnassa pakollisena diakonian ja kanttorin viran.

Seurakuntayhtymää johtaisi uudistukseen jälkeen yhtymärovasti. Hänen tehtävänkuvaan esitettiin muutoksia.

Osa edustajista esitti koko uudistuksen hylkäämistä tai lykkäämistä.

Keskustelun lopuksi esitettiin asian pöydälle panemista. Eli käytännössä tuumaustaukoa seuraavaan marraskuun kokoukseen asti.  Tästä äänestettiin. Pöydällepanoa kannatti 17 edustajaa ja käsittelyn jatkamista 89 edustajaa. Tähän sitten ensimmäinen käsittely päättyi. Torstaina sitten asiasta päätetään.

Tämän lisäksi oli kyselytunti. Vain kolme kysymystä edustajilta. Sen lisäksi kirkkohallituksen ilmoitus taloudellisesta tilanteesta.

Oma valiokuntani, käsikirjavaliokunta, kokoontui miettimään piispainkokouksen lausuntoa virsikirjan lisävihkosta ja edustaja Huomon aloitetta Kyrien paikan muuttamisesta messussa.

Illan päätin uimiseen ja saunomiseen.

Jari Kemppainen

 

Lue myös edellisten päivien kirjoituksetEvankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta