Toukokuussa pappisasessorin vaali | Tampereen hiippakunta

Toukokuussa pappisasessorin vaali


Tampereen tuomiokapitulin pappisasessorin vaali toimitetaan rovastikunnittain lääninrovastin johdolla keskiviikkona 17.5.2017 klo 12.00. Pappisasessorin vaalissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit ja lehtorit.

Pappisasessori on tuomiokapitulin kollegion jäsen. Kollegion istuntoja on 1 – 2 kertaa kuukaudessa. Pappisasessorin vastuulle kuuluu mm. kappalaisen ja kirkkoherran vaalien valmisteluun liittyviä tehtäviä. Asessori myös osallistuu piispantarkastuksiin. Tampereen hiippakunnassa pappisasessorit hoitavat myös seurakuntien uusien työntekijöiden vastaanottamiseen ja perehdytykseen sekä niiden kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

Tuomiokapitulin kaksi pappisasessoria ovat tällä hetkellä Riitta Särkiö ja Markku Antola. Antolan ensimmäinen asessorikausi päättyy elokuun lopussa, mistä syystä vaali on nyt määrätty toimitettavaksi.

Ehdokkuus pappisasessorin vaalissa määräytyy automaattisesti kelpoisuuden mukaan. Kelpoisia ovat kaikki hiippakuntaan kuuluvassa seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa olevat papit, jotka ovat suorittaneet ylemmän pastoraalitutkinnon. Pappisasessoriehdokkaita vaalissa ovat:

  • Akaan seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori Ali Kulhia
  • Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalapappi Jukka Lehto
  • Lempäälän seurakunnan seurakuntapastori, teologian tohtori Leena Sorsa
  • Mänttä-Vilppulan seurakunnan kappalainen Jari Välimaa
  • Keski-Lahden seurakunnan kappalainen Anna-Mari Kopo
  • Ruoveden seurakunnan kirkkoherra Markku Simula
  • Sääksmäen seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori Markku Antola
  • Tampereen Eteläisen seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkinen
  • Tampereen seurakuntayhtymän hengellisen ohjauksen pastori Jussi Holopainen
  • Ylöjärven seurakunnan kappalainen, teologian tohtori Terhi Törmä

 

Ehdokkailla on ollut mahdollisuus toimittaa esittelynsä äänestäjien tutustuttavaksi:

 

Ali Kulhia

Ali Kulhia: “Kirkkoherran ja kappalaisen vaalien valmistelut tulisi tuoda tähän päivään. Kokelaiden tutkintaan tulee tuoda yleisesti työelämässä käytössä olevia menetelmiä. Olen ollut mukana aiemmin myös kunnallishallinnossa, joten huolellinen päätösehdotusten valmistelu on minulle tuttua. Työsuojelupäällikkönä minulle ovat tärkeitä työhyvinvoinnin ja jaksamisen asiat. Näihin tulisin kiinnittämään huomiota esimerkiksi piispantarkastuksissa. Pitkä kokemukseni nuorisotyöpappina ja kirkkoherrana antavat ruohonjuuritason tietämyksen seurakuntatyön kipukohdista.”

 

Anna-Mari Kopo: ”Toivon, ettei minua valita asessoriksi. Tässä vaiheessa minulla ei ole mahdollisuutta hoitaa tehtävää kunnolla.”

 

Markku Antola:Olen kiitollinen saatuani hoitaa hiippakunnan yhteisiä tehtäviä kolmen vuoden ajan asessorina.  Yhteisiä tehtäviä on syytä kierrättää. Omaan työ- ja elämäntilanteeseeni liittyvät syyt puoltavat toivomustani: pidä minut estettynä!”

 

Jussi Holopainen: “En ole ehdolla tähän jaloon tehtävään.”

 

Leena Sorsa

Leena Sorsa: “Olen 38-vuotias, 15 vuotta sitten pappisvihkimyksen saanut Lempäälän seurakuntapastori.
Viimeiset kolme vuotta olen toiminut tutkijan sijaisena Kirkon tutkimuskeskuksessa. Syyskuussa palaan hoitamaan diakoniapapin virkaani Lempäälään.
Koulutukseltani olen teologian tohtori Suomen kirkkohistoriasta. Osaamisalueitani ovat uskonnonvapauden sekä kirkon ja valtion suhteiden teemat. Toivon saavani hallintotieteen maisterin tutkintoni – julkisoikeus pääaineena – valmiiksi vuoden 2017 aikana.
Asessorin tehtävään uskon voivani tuoda hallinnollista osaamista sekä niin seurakuntatyön kuin kokonaiskirkon pitkäjänteisen kehittämisen näkemyksiä. Haluan osaltani tukea tasa-arvon toteutumista, virkeää seurakuntaelämää ja hyvinvoivia työyhteisöjä Tampereen hiippakunnassa.”

 

Terhi Törmä: “Parikymmentä vuotta elämänkokemuksestani on karttunut pappisvirassa. Työurani ytimessä on seurakuntapappeus eri seurakunnissa. Joitakin vuosia olen toiminut myös oppilaitospappina ja väitöskirjatutkijana. Ylöjärven kappalaisena katselen kirkon elämää tavallisen seurakuntapapin ja myös työnohjaajan näkökulmasta. Luterilaisen peruspaketin lisäksi teologiaani ovat vaikuttaneet ajatukset oman ruumiin viisaudesta, kerronnallisuuden voimasta sekä Martti Lindqvistin edelleen ajankohtaiset sanoitukset armosta. – Kuvassa on itselleni tärkeitä sanoja:

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta