Pian äänestetään pappisasessorin vaalissa | Tampereen hiippakunta

Pian äänestetään pappisasessorin vaalissa


Tampereen hiippakunnassa suoritetaan pappisasessorin vaali 1.9.2014 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Vaali toimitetaan rovastikunnissa 21.5.2014 klo 12.00.

Pappisasessoriksi on kelpoinen hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan kirkkoherra tai kappalainen, joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi. Vaalissa on äänioikeus hiippakunnan papeilla (kirkkolain 5 luvun 5 §) sekä lehtoreilla. Kukin äänestää yhtä ehdokasta.

Mitä pappisasessori tekee?

Pappisasessori

  • on tuomiokapitulin jäsen, joka osallistuu kollegion päätöksentekoon
  • valmistelee istuntoon esim. kirkkoherran ja kappalaisen vaalin ehdokasasettelut
  • osallistuu ordinaatiovalmennukseen: osallistuu vihkimystä hakevien arviointiin haastatteluissa ja kuuntelemalla saarnanäytteitä sekä vastaa papin tehtäviin perehdyttämisestä ordinaatiovalmennuksen yhteydessä, osallistuu ordinaatioon
  • ottaa vastaan pastoraalitutkinnon näytteitä
  • osallistuu piispantarkastusprosessiin
  • osallistuu hiippakuntavaltuuston, kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden sekä lääninrovastien kokouksiin sekä mahdollisiin muihin hiippakunnallisiin foorumeihin
  • erilaisia koulutus-, konsultointi- ja ohjaustehtäviä
Mitä pappisasessorin pitää osata?

Pappisasessorilta edellytetään ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamista. Sen perusteella voidaan todeta, että pappisasessorin osaamisessa painottuu kirkon/seurakunnan hallinnon ja johtamisen asiantuntemus, työyhteisöjen kehittäminen ja laaja-alainen teologinen ymmärrys. Hänellä tulee olla laaja-alainen papin työn ja seurakuntaelämän asiantuntemus. Pappisasessorilla tulisi olla kouluttajan taitoja, konsultointityön ja työyhteisöjen kehittämisen osaamista sekä monipuoliset ohjaustaidot.

Tampereen hiippakunnan papistosta pappisasessoriksi kelpoiset esittäytyvät:

Ali Kulhia, teologian tohtori, Akaan seurakunnan kappalainen

Kulhia+Ali+72dpi

“Asessorin olisi syytä muodostaa itse omat näkemyksensä huolellisella perehtymisellä. Tämä vaatii sitkeyttä ja hyvää virettä. Tämä sujuu minulta, tuore tohtorintutkinto ja jatkuva opiskelu todistavat tästä.

Toimin myös työsuojelupäällikkönä ja valmiuspäällikkönä. Hiippakunnan tulisi edistää seurakuntien valmiussuunnittelua ja voisin edistää tätä. Kävin juuri myös alueellisen maanpuolustuksen kurssin. Suoritan nyt KIRJO III:a, jonka teema on kirkon rakennemuutos. Tätä osaamista tarvitaan kapitulissa. Minulla on hallintokokemusta myös kunnalliselta puolelta ja yrityksistä.”

Kulhia CV +julk 2014

Jari Välimaa, Mänttä-Vilppulan seurakunnan kappalainen

0004004#U1BfNTkyOF8xXzAwMDQwMDRfMV83ODIuanBn

“Pappisasessori jakaa tuomiokapitulin vastuuta. Asessorin kuuluu seurata kirkossa ja omassa hiippakunnassa käytäviä keskusteluita ja ottaa osaa niihin kokouksissa ja seurakuntavierailuilla. Olennainen osa asessorin tehtäviä on yhteistyö piispan ja muun kollegion jäsenten kanssa. Asessori on linkki tuomiokapitulin ja seurakuntatyön välillä. Tarvittaessa hän tuo kapituliin paikallisseurakunnan näkökulman ja vie informaatiota omaan seurakuntaansa ja rovastikuntaansa.”

CVvalimaa
Markku Simula, Ruoveden seurakunnan kirkkoherra

“Nykyinen seurakuntatyön tilanne Ruovedellä ei salli minulle laajoja ylimääräisiä tehtäviä.”

Asko Ojakoski, Someron seurakunnan kirkkoherra

“Olen nyt opintovapaalla.  Suunnittelen eläköityväni aika pian opintovapaan päättymisen jälkeen. Siksi ei ole tarkoituksenmukaista äänestää minua asessorinvaalissa.”

Markku Antola, teologian tohtori, Sääksmäen seurakunnan kirkkoherra
Jussi Mäkinen, Tampereen Eteläisen seurakunnan kirkkoherra
Jukka Lehto, Tampereen Eteläisen seurakunnan kappalainen (15.5.2014 alkaen)

jukkalehto

“Asessorina voin hyödyntää pitkää kokemustani erilaisista organisaatioista, uusien työntekijöiden onnistuneista rekrytoinneista ja monipuolisesta kouluttamisesta. Ajattelen, että Puolustusvoimissa työskentelystäni on etua kirkolle.”

Jukka Lehto CV

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta