Tulevaisuusfoorumi kokosi yhteen tulevaisuuden tulkit ja rakentajat | Tampereen hiippakunta

Tulevaisuusfoorumi kokosi yhteen tulevaisuuden tulkit ja rakentajat


Janne Aejmelaeus

 

Työn murros, digitalisaatio ja nopea teknologinen kehitys haastavat yhteiskuntaa ja kirkkoa. Nämä yhteiskuntaa ja ihmiselämää perusteellisesti muokkaavat megatrendit tapahtuvat näyttämöllä, jossa ihmiskuntaa uhkaavat ilmastonmuutoksen globaalit seuraukset.

Tulevaisuus on sarja päätöksiä, jotka tehdään nyt.

Pihlajalinnan Pauli Waroma tahtoo muotoilla vision paremmasta tulevaisuudesta, joka on uskottava.

Näin Pihlajalinnan markkinointijohtaja Pauli Waroma summasi ymmärrystään tulevaisuuden johtamisesta Tampereen hiippakunnan 10–11. toukokuuta 2018 järjestämässä Tulevaisuusfoorumissa. Joukko huippuasiantuntijoita ja seurakuntien tulevaisuudentekijöitä kokoontui kahden päivän mittaiseen seminaariin hotelli Torniin.

Seminaarin aloittivat neljä sytykettä, puheenvuoroa, joissa asiantuntijat esittivät tulkintoja yhteiskunnan nykytilasta ja visioita tulevaisuudesta. Sytykkeitä tarjosivat Helsingin Diakonissalaitoksen kansalaistoiminnan tuottaja Annina Laaksonen, IT-asiantuntija Risto Linturi, neurologi Kiti Müller ja Pirkanmaan liiton innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja Petri Räsänen. Lyhyiden esitysten jälkeen asiantuntijat ohjasivat paja-toimintaa ja tukivat osallistujia heidän soveltaessaan näkökulmia kirkon työhön ja elämään.

Tulevaisuusfoorumin ensimmäisen päivän asiantuntijat Risto Linturi (vas.), Kiti Müller, Annina Laaksonen ja Petri Räsänen pohtivat työpaja-työskentelyn antia.

Seminaarin toisena päivänä pureuduttiin tulevaisuuden johtamiseen. Näkökulmia avasivat Satakunnan lennoston komentaja Petteri Seppälä, Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas sekä Pauli Waroma.

 

Työ irtoaa paikasta, työaika vuotaa vapaa-aikaan

Työn murros koskettaa koko yhteiskuntaa – se pätkii, pilkkoo ja osa-aikaistaa. Muuttuva työkulttuuri vaati ihmiseltä joustavuutta, itseohjautuvuutta ja epävarmuuden sietoa. Sytykkeissä ennakoitiin automaatiosta ja tekoälyn kehityksestä johtuvaa työmäärien vähenemistä.

— Lineaarisen työuran sijaan työelämä silpoutuu – työpolkuja on useita ja ne voivat olla rinnakkaisia, totesi visiolla johtamisesta esitelmöinyt Ahokas.

Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas ajattelee, että rakkaus jatkuvaan oppimiseen, tiedonhalu ja kiinnostuneisuus ovat avaimia menestymiseen muuttuvassa työelämässä ja maailmassa.

Työn kautta yhteiskuntaan muodostuvien siteiden pirstoutuessa ja vähetessä syntyy uusia osallisuuden muotoja. Aiheeseen johdatellut Laaksonen peräänkuulutti eettistä ja osallisuuden muutosta ymmärtävää ajattelua ja kieltä. Hänen esityksessään kansalaistoiminta nimettiin oivaltavasti kanssalaistoiminnaksi.

Laaksosen pajassa keskustelu uudesta osallisuudesta ja vaikuttamisesta kiteytyi kysymykseen yksilöihin ja yhteisöihin kohdistuvasta luottamuksesta. Hän totesi, että porinoissa toistuvasti esiin noussut kysymys avaimista tiivisti luottamuksen konkreettiseen ja symboliseen muotoon. Ihmislähtöinen toiminta muuttaa seurakunnan roolin yhteisöjä rakentavaksi ja tukevaksi, mahdollistavaksi.

Laaksonen alleviivasi kirkon mahdollisuutta synnyttää merkityksen ja arvokkuuden kokemuksia yhteiskunnassa, jossa osallistuminen ei välttämättä ole työhön kytkettyä.

 

Digitalisaatio muuttaa maailmassa olemisen tapoja

Muutokset työn luonteessa heijastuvat yhteisöjen rakenteisiin ja haastavat pohtimaan, mitä vaateita tulevaisuus johtamiselle asettaa. Räsänen kiitti seurakuntia dialogivalmiudesta, mutta myös haastoi rohkeuteen toimia, kokeilla ja niin tunnistaa kuin tunnustaa yhteisön tulevaisuutta uhkaavia tekijöitä.

– Onko rohkeus kirkolle tavoiteltava asia, kysyi Räsänen, haastaen kuuntelijat.

Hän alleviivasi myös tarkkakatseisuutta huomata, milloin kokeilukulttuuri synnyttää myönteisen kierteen – näiden liikevoimaa on tuettava.

Rohkeuden teema toistui myös Waroman visuaalisesti näyttävässä esityksessä: hän kehotti seurakuntia sijoittamaan markkinointiin, joka jättää jännityksen tilaan.

 

Eväitä ja näkyjä tulevaisuudentekijöille

Tulevaisuus on vaikeasti ennustettavissa, mutta tämä ei pysäytä Linturin kaltaisia visionäärejä. Fantastisetkin ennusteet tulevaisuuden teknologiasta ja yhteisöllisyydestä, riippumatta siitä, toteutuvatko ne vai eivät, voivat olla tulevaisuutta pohtivalle kirkolle arvokkaita.

Asiantuntijat tarjosivat myös luovuutta ja jaksamista tukevia käytännön elämäntapaohjeita. Waroma suositteli pulahduksia kylmään veteen kehollisuuden herättelemiseksi sekä empatiakoulutusta. Ihmismielen jaksamisesta huolehtiva Müller rohkaisi luovuutta ravitsevaan ”haahuiluun”. Ahokas kehotti muotoilemaan tarkan ja mitattavan pitkäaikaistavoitteen, joka kantaa vastoinkäymisissä.

Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo sitoi sytykkeissä käsiteltyjä teemoja kirkon visioon. Kirkon tulevaisuus ei ole vain ihmisten käsissä – se on Kristuksen hallinnassa, joka toimii meidän kättemme kautta.

Piispa Matti Repo kokosi Tulevaisuusfoorumin langat yhteen muistuttamalla, että muutos on myös kirkon sanoman ytimessä. Evankeliumi transformoi, se muuttaa meitä. Muuttuneena, mutta identiteettinsä säilyttäen, kirkko muuttaa maailmaa – rohkeasti, kokeillen ja yhdessä tehden.

Kaikki foorumin esiintyjien esitykset:

Tampere-talo PP esitys 2018 tulevaisuus visiolla johtaminen Paulinan esitys Tampereen hiippakunta (ID 53547)_jakoon

Johtaminen ja joukkuepelaaminen_tulevaisuusfoorumi_riisuttu_20180511

Mieli_tulevaisuus_KMuller_05102018

Pirkanmaan maakuntaohjelma_rohkeus_PetriRäsänen

RistoLinturi_TF2018 Tampere_100518_

AnninaLaaksonen Tampere_100518_

AnninaLaaksonen_5minTEASER

Pauli Waroman esitys

Tutustu myös Tulevaisuusfoorumin kuvagalleriaan.Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta