Tulossa pappisasessorin vaali | Tampereen hiippakunta

Tulossa pappisasessorin vaali


Tuomiokapitulin pappisasessori Markku Antolan ensimmäinen asessorikausi päättyy elokuun lopussa. Tampereen tuomiokapituli on tästä syystä määrännyt pappisasessorin vaalin toimitettavaksi kaikissa rovastikunnissa.

Pappisasessoriksi kelpoinen on hiippakuntaan kuuluvassa seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa oleva pappi, joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Hiippakunnan papistosta pappisasessoriksi kelpoisia ovat

  • Akaan seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori Ali Kulhia
  • Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalapappi Jukka Lehto
  • Lempäälän seurakunnan seurakuntapastori, teologian tohtori Leena Sorsa
  • Mänttä-Vilppulan seurakunnan kappalainen Jari Välimaa
  • Keski-Lahden seurakunnan kappalainen Anna-Mari Kopo
  • Ruoveden seurakunnan kirkkoherra Markku Simula
  • Sääksmäen seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori Markku Antola
  • Tampereen Eteläisen seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkinen
  • Tampereen seurakuntayhtymän hengellisen ohjauksen pastori Jussi Holopainen
  • Ylöjärven seurakunnan kappalainen, teologian tohtori Terhi Törmä

Pappisasessorin vaalissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit ja lehtorit. Vaali toimitetaan kussakin rovastikunnassa samanaikaisesti lääninrovastin tai hänen estyneenä ollessaan virassa vanhimman kirkkoherran puheenjohdolla.

Alustavan tiedustelun mukaan hiippakunnan jokaisessa rovastikunnassa lääninrovastilla on mahdollisuus toimittaa pappisasessorin vaali keskiviikkona 17.5.2017 klo 12.00.

Pappisasessorin tehtäviin kuuluu muun muassa osallistuminen ja päätösesitysten valmistelu noin kaksi kertaa kuukaudessa pidettäviin tuomiokapitulin istuntoihin sekä osallistuminen piispantarkastuksiin.Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta