Tuomiokapitulin päätöksiä 15.4.2015 | Tampereen hiippakunta

Tuomiokapitulin päätöksiä 15.4.2015


Ylempi pastoraalitutkinto
Kappalainen Anna-Mari Kopo on suorittanut kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 §:n tarkoittaman ylemmän pastoraalitutkinnon piispainkokouksen ohjeiden mukaisesti.

Pastoraalitutkinto
Tornion seurakunnan vs. kappalainen Nona Lehtinen ja Launeen seurakunnan seurakuntapastori ma. Kati Saukkonen ovat suorittaneet kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 §:n tarkoittaman pastoraalitutkinnon.

Viranhoitomääräykset
Pastori Minna Rikkinen määrättiin määräajaksi Padasjoen seurakunnan kirkkoherran virkaan ajalle 16.4.-7.7.2015.
Pastori Eija Kasari määrättiin Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän sairaalapastorin virkaan 1.3.2015 alkaen toistaiseksi.
Pastori Jorma Kantola määrättiin määräajaksi Urjalan seurakunnan kirkkoherran virkaan ajalle 1.5.-26.6.2015.

Avoin virka
Tampereen hiippakunnan verkosto- ja yhteisötyön asiantuntijan virka on julistettu haettavaksi 8.5.2015 klo 15.00 mennessä. Linkin ilmoitukseen ja verkkolomakkeeseen löydät tästä.Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta