Työkalu kehityskeskusteluja varten | Tampereen hiippakunta

Työkalu kehityskeskusteluja varten


Hiippakunta tarjoaa seurakuntien käyttöön työkalun kehityskeskustelujen käymistä varten. Työkalu on otettavissa käyttöön heti ja sen käyttäminen on seurakunnille ilmaista. Käyttöön ei myöskään tarvita salasanoja tai käyttäjätunnuksia.

Työkalu löytyy hiippakunnan sivuilta osoitteesta: https://tampereenhiippakunta.fi/kehityskeskustelu/

Työkalun käyttö
Työkalun pohjana on verkkolomake, johon työntekijä syöttää oman ja esimiehen sähköpostiosoitteen sekä vastataan kehityskeskustelukysymyksiin. Vastaamisen jälkeen työkalu lähettää sekä työntekijälle että esimiehelle valmiin pohjan kehityskeskustelun käymistä varten.

Pohjassa on työntekijän antamat vastaukset ryhmiteltynä sekä tilaa merkinnöille. Pohjan voi siirtää suoraan tekstinkäsittelyohjelmaan tai sen voi tulostaa ja siirtää mappiin säilytettäväksi tulevia kehityskeskusteluja varten.

Seurakuntakohtaiset koosteet ja tietosuoja
Seurakunnat saavat halutessaan koosteen käydyistä kehityskeskusteluista. Koosteessa ei näy yksittäisten työntekijöiden nimiä vaan ainoastaan annetut numerovastaukset sekä tieto siitä, onko vastaaja työalan johtaja tai lähiesimies. Mitään muita tietoja ei tallennut järjestelmään vaan ne jäävät työntekijän ja esimiehen välisiksi.Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta