Mitä on työnohjaus? | Tampereen hiippakunta

Mitä on työnohjaus?

Työnohjaus perustuu luottamukselliseen keskusteluun ja vuorovaikutukseen, jonka tavoitteena on tehdä tilaa ohjattavan kasvulle kirkon työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä. Usein tämä merkitsee itsetuntemuksen lisääntymistä, työssä oppimisen taitojen oppimista sekä työyhteisön dynamiikkaan perehtymistä. Työnohjaus ei ole opastamista vaan paremminkin kasvamaan ja oppimaan saattamista, jolloin huomio on ohjattavan omassa työskentelyssä. Hän tuottaa sen kokemusmateriaalin, jota yhdessä tutkitaan.

Työnohjaus ei ole sielunhoitoa eikä hengellistä ohjausta, vaikka nämäkin näkökulmat voivat olla läsnä. Työnohjauksessa nimittäin aina palataan peruskysymyksen ääreen: Mitä tämä merkitsee omalle työllesi? Vaikka työnohjauksessa voidaan liikkua ohjattavan elämän historian suunnassa, persoonallisuuden kasvun tai spiritualiteetin alueella, suuntana on aina ohjattavan oma työ ja siinä oppiminen.

Työnohjaus on pitkäjänteistä työskentelyä, joka yleensä kestää pisimmillään 40 istuntokertaa. Työnohjauksen keston ja määrän määrittelee kuitenkin ohjattavan oma tarve ja myös mahdollisuus käydä työnohjauksessa.

Työnohjaukseen lähdettäessä tärkeintä on oma tarve ja motivaatio. Ohjaus on osoittautunut hedelmälliseksi erityisesti työtehtävien muutosten yhteydessä, pitkään virassa olleen hakiessa uusia virikkeitä työhönsä tai yleensä, kun herää halu kehittää omaa työtä tai itseään työntekijänä. Työnohjaus on tarkoitettu kaikkia seurakunnan työntekijöitä varten.

Mitä työnohjaus maksaa?

Työnohjauksen aloittamista varten työntekijä tarvitsee työnantajan/esimiehen suostumuksen, koska työnohjaus tapahtuu työajalla ja työnantajan kustannuksella. Siksi työnohjaus sisällytetään yleensä seurakunnan koulutussuunnitelmaan. Työnohjaus kirkon työnohjaajilla on pääsääntöisesti maksutonta, poikkeuksen tekevät eläkkeellä olevat työnohjaajat sekä Tampereen perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojatyönohjaajat, silloin kun työnohjattava ei ole Tampereen seurakuntien työntekijä.

Työnohjaaja voi antaa työnohjauksen päätyttyä todistuksen.

Miten työnohjaukseen hakeudutaan?

Työnohjaukseen hakeudutaan täyttämällä verkkolomake (kelaa sivua ylöspäin -> Hae työnohjaukseen). Vastaa lomakkeeseen ja viesti välittyy kaikille aluevastaaville. Nimet alla:
– Pirkanmaa (Tampere lähialueineen) Marita Hakala
– Päijät-Häme (Hollolan rovastikunta) Riku Suokas
– Kanta-Häme (Hämeenlinna, Forssa ja Riihimäki lähialueineen) Lauri Nurmi

Hakemuksesi käsitellään, jonka jälkeen sinuun otetaan yhteyttä. Yhteydenottoon saattaa mennä 1–3 kk siitä, kun olet hakemuksesi lähettänyt.

Kun sopiva työnohjaaja tuntuu löytyvän, on tärkeätä kuulostella vielä ensimmäisillä kerroilla ohjaajan ja ohjattavan yhteensopivuutta. Syntyykö luottamusta? Puhummeko samaa kieltä? Löytyykö yhteistä työskentelyn tapaa? Jos vastaus on myönteinen, voidaan työnohjauksesta, sen kestosta ja tavoitteista tehdä sopimus, ja työnohjaus käynnistyy. Jos vastaus on kielteinen, on aivan korrektia ja sopivaa etsiä uusi työnohjaaja.

Koska työnohjaukseen on usein jonoa ja vapaata työnohjaajaa saattaa joutua odottamaan, on hyvä palata lähtöpisteeseen, kuuntelemaan omaa tarvetta. Onko työnohjaus oikea vastaus omaan kasvutarpeeseeni? Vaiko sielunhoito ja oma terapia? Hengellinen ohjaus? Tai mentorointi?

 


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta