Ryhmätyönohjaus | Tampereen hiippakunta

Ryhmätyönohjaus

Alkavia työnohjausryhmiä

    0522-027“Mä oon ollut tässä työssäni nyt 6 vuotta. Esimieheni ehdotti, että voisin hakeutua työnohjaukseen. Olen työssäni aika yksinäinen. Olenkin sellainen tunnollinen ja kiltti puurtaja. Työn rajaamisessa on ollut vaikeutta. Työasiat pyörivät liikaa mielessäni vapaallakin. Välillä mietin, jaksanko näin vai pitäisikö katsoa muita töitä. Ryhmätyönohjauksessa olen tajunnut, että en olekaan ainut, joka näin kokee. Muut ovat olleet hyvä peili omalle pohdiskelulle ja kasvulle.”

    Ryhmätyönohjauksessa työskennellään ryhmänä, johon ohjaajan lisäksi kuuluu noin 3-5 ohjattavaa. Ryhmän jäseniä voi yhdistää sama tehtävä tai esimerkiksi saman pituinen työkokemus. Lähtökohtana kuitenkin on, etteivät ryhmän jäsenet olisi samasta työyhteisöstä tai ainakaan samasta työtiimistä. Työtiimeille on olemassa oma tiimityönohjaus, johon osallistuvat kaikki tiimin jäsenenet.

    Ryhmätyönohjauksen tavoitteet ovat hyvin samansuuntaisia kuin yksilötyönohjauksessa eli syvällinen prosessi, joka tähtää oman ammatillisen ja persoonallisen kasvun tukemiseen. Yhdessä työnohjaajan kanssa tutkitaan työtä, työyhteisön jäsenyyttä, omaa tapaa tehdä työtä tai syvennetään omaa ammatillista työroolia tai identiteettiä.

    Ryhmätyönohjauksessa työskennellään useimmiten siten, että kullakin tapaamiskerralla käsitellään jonkun ryhmän jäsenen tapauskertomusta. Muunlaisiakin vaihtoehtoja voi olla.

    Yhden tapaamiskerran kesto on 1,5 tuntia ja tavanomainen ryhmätyönohjaus käsittää 30 tapaamiskertaa. Tapaamiset tapahtuvat yleensä työnohjaajan työpaikalla.


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta