Tiimityönohjaus | Tampereen hiippakunta

Tiimityönohjaus

Tiimityönohjaus on antanut turvallisen ja luotettavan ympäristön purkaa ja pohtia tiimin sisäistä ”henkeä”. Tiimityönohjauksen kautta joukkomme on avautunut ja rohkaistunut paremmin ilmaisemaan tuntemuksiaan.

Tiimityönohjaukseen osallistuu koko tiimi – myös tiimin johtaja. Tiimityönohjauksen keskiössä voivat olla tiimin sisäiset vuorovaikutussuhteet, toimintaympäristön, muutosprosessien ja työn rakenteiden tutkiminen, lukkojen avaaminen, kriisi työtiimissä, uuden kehittäminen. Tiimityönohjaus ei keskity niinkään yksittäisten työntekijöiden kokemuksiin omasta työstään, vaan sen on tarkoitus synnyttää yhteistä puhetta tiimistä, sen jäsenyydestä ja työnteosta tiimissä. Yksilötyönohjaus, esimerkiksi tiimin esimiehelle, voi hyvin tapahtua rinnakkain tiimityönohjauksen kanssa. Tällöin ohjaajana ei luonnollisestikaan voi toimia sama työnohjaaja.

Johtajana olen itse ollut hyvin syvällä tiimin tilanteessa ja koen asioita myös henkilökohtaisesti ja tunnepitoisesti, antoi avoin keskustelu kaikkien läsnä ollessa tiettyä etäisyyttä asioille. Johtajana on helpompi hahmottaa syitä ja seurauksia kun asioista on puhuttu ulkopuolisen ohjaajan läsnä ollessa siten, että kaikki ovat yhtä aikaa paikalla.

Kuten kaikissa muissakin työnohjauksen muodoissa, myös tässä työtiimi asettaa omat tavoitteensa yhdessä työnohjaajan kanssa.

Tiimityönohjauskerran kesto on 1,5 tuntia. Kertojen lukumäärä (3-30) riippuu tiimin tarpeesta ja tiimityönohjauksen tavoitteesta ja sovitaan yhdessä työnohjaajan kanssa.

Tiimissämme oli vaikea henkilöiden välinen pattitilanne, joka kärjistyi voimakkaaksi koko tiimi pahoinvoinniksi. Koska tunteet olivat vahvasti pinnalla, oli tilanteen purkamiseksi välttämätöntä neutraalin ja puolueettoman ihmisen mukanaolo. Saimme tiimityönohjauksessa mahdollisuuden prosessoida vaikeaa tilannetta ulkopuolisen ihmisen kanssa.

Tiimityönohjaus voi tapahtua joko työnohjaajan luona tai tiimin työpaikalla tai sekä että. Kun tiimityönohjaus tapahtuu seurakunnassa se lähenee konsultaatiotyötä, josta työnohjaaja voi pyytää matkakulujen lisäksi ohjauspalkkion. Tästä on erikseen syytä neuvotella tiimin työnantajan ja työnohjaajan kesken.


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta