Yksilötyönohjaus | Tampereen hiippakunta

Yksilötyönohjaus

“Tuntui siltä, että nyt loppuvat minun evääni ja voimavarani ihmisten kohtaamiseen ja melko vaativaankin asiakastyöhön. Tajusin, että oma persoonani on työväline, jota on pakko
huoltaa, jotta pystyisi auttamaan muita. Olen työnohjauksessa tarkastellut omaa tapaani tehdä sielunhoitotyötä. Tämä on ollut melko syvältäkin omaa työpersoonaa luotaava prosessi.”

Yksilötyönohjaus on niemensä mukaisesti työnohjausta yhdelle. Sen tavoitteena syvällinen prosessi, joka tähtää oman ammatillisen ja persoonallisen kasvun tukemiseen. Yhdessä työnohjaajan kanssa tutkitaan työtä, työyhteisön jäsenyyttä, omaa tapaa tehdä työtä tai syvennetään omaa ammatillista työroolia tai identiteettiä.

Pitkä yksilötyönohjaus käsittää yhteensä 40 tapaamiskertaa noin kahden vuoden ajalla. Yhden tapaamiskerran kesto on 45 minuuttia ja tapaamiset tapahtuvat työnohjaajan luona.

Lyhyt yksilötyönohjaus, joka käsittää noin 10 tapaamiskertaa, on tarkoitettu työntekijälle, joka kaipaa tukea jonkin vaativan työtehtävän läpiviemiseksi. Tämä voi olla esimerkiksi uuden tehtävän alkaminen, mittava ja haastava työtehtävä tai sen läpikäyminen jälkeenpäin. Lyhyen yksilötyönohjauksen tapaamiskerta on niin ikään 45 minuuttia.


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta