Uudistustyö jatkuu Tampereen hiippakunnassa | Tampereen hiippakunta

Uudistustyö jatkuu Tampereen hiippakunnassa


Kirkolliskokous on jättänyt raukeamaan seurakuntien rakennemuutosta koskevan esityksen. Kaavailtu kaikkien seurakuntien siirtyminen yhtymärakenteeseen ei toteudu. Työ kirkon rakenteiden kehittämiseksi kuitenkin jatkuu.

Tampereen hiippakunnassa on työskennelty aktiivisesti alueellisten ohjausryhmien vetämänä rakenneuudistuksen eteen. On luotu avointa vuorovaikutusta, rakennettu luottamusta ja yhteistyön edellytyksiä seurakuntien kesken. Valmius uudenlaiseen rakenteeseen on kasvanut. Monet pienet seurakunnat eivät tulevaisuudessa selviä yksin.

Kirkolliskokouksen päätös ei tarkoita sitä, että rakenneuudistustyö pysähtyisi. Yhteistyömallien ja seurakuntaliitosten äärellä työskentely jatkuu. Nykyisen lainsäädännön pohjalta on erinomainen mahdollisuus rakentaa suurempia yksiköitä ja yhtymiä, jotta seurakuntien toimintaedellytykset turvataan. Nämä rakenneratkaisut perustuvat seurakuntien vapaaehtoisuuteen ja oma-aloitteisuuteen. Kapituli jatkaa aktiivista rooliaan mahdollisten rakennemuutosprosessien ohjaamisessa.

Tampereen hiippakunnassa rakennemuutoksen alueelliset neuvotteluprosessit jatkuvat syksyllä 2015 osittain uudella toimintamallilla. Niiden pohjana ovat jo käynnissä olleet alueelliset työskentelyt. Tampereen hiippakunnan ohjausprosessi etenee seuraavasti:

 

to 21.5. klo 14–16

Info- ja neuvottelutilaisuus kirkkoherroille ja talouspäälliköille koskien rakennemuutosprosessia Tampereen hiippakunnassa

Paikka: Tuomiokapituli, Eteläpuisto 2 C, Tampere

Infotilaisuuteen voi osallistua etänä Lync:in välityksellä

 

to 28.5. klo 11.30–15

Tampereen seudun (Pirkanmaan) seurakuntien johdon yhteistyöneuvottelu

Paikka: Nokian Urhattu

 

elokuu 2015

Tuomiokapituli nimeää uudet alueelliset ohjausryhmät ja niiden vetäjät sekä konsultit

 

to 10.9.2015 klo 17.30–20

Rakennemuutostyöskentelyn linjat ja tavoitteet

Hiippakunnallinen videofoorumi luottamushenkilöille ja työntekijöille

Paikka: kaikki seurakunnat

 

to 17.9.2015 klo 9.30–16

Kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden kokous

Paikka: Riihimäki

 

syys- lokakuu 2015

Alueelliset rakennemuutosfoorumit johtaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille

 

10.12.2015

Lääninrovastien kokous

Paikka: piispantalo, Tampere

 

Tampereen hiippakunnassa tavoittelemme yhteistyörakenteita, joissa taloudelliseen itsekannattavuuteen ja paikallisen toiminnan itsenäisyyteen olisi hyvät edellytykset. Korostamme sitä, että seurakunnat ovat itse muutoksen tekijöitä ja rakentavat yhteistyönsä paikallisesta tarpeesta käsin. On rohkeiden ja luovien uudistusten aika.Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta