Vapaaehtoistyö seurakunnan viestinnässä | Tampereen hiippakunta

Vapaaehtoistyö seurakunnan viestinnässä


Vapaaehtoistyöntekijät ovat seurakunnassa kullanarvoisia. Viestinnässäkin seurakuntalaisten tekemä työ on tärkeää paitsi palkattujen tekijöiden apuna ja tukena, myös uusien näkökulmien, ideoiden ja osaamisenkin tuojana. Seurakuntalehdet ja -liitteet kaipaavat kirjoittajia, valokuvia tarvitaan tapahtumista ja toiminnasta, hyville kuvituskuville on aina kysyntää, sosiaalisen median sisällön tuottaminenkin voi olla osin seurakuntalaisten vastuulla.

Tampereen hiippakunta kutsuu kaikkia kirkon viestinnän vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita ja seurakuntien viestinnän työntekijöitä yhteiseen Seurakunnan viestijäksi? -tapaami­seen tuomiokapitulille Tampereelle (Eteläpuisto 2 C)

lauantaina 7.3.2015 klo 10.00–16.00

Tapaamisen tarkoituksena on löytää seurakuntiin uusia viestinnän vapaaehtoistyöntekijöitä sekä saattaa yhteen seurakuntien viestin­tää ammatikseen hoitavia ja sitä vapaaehtoistyönä tekeviä

ja siitä kiinnostuneita. Tapaamisessa tutustutaan ja ideoidaan, mutta käydään yhdessä vuorovaikutteisesti läpi myös perustietoa viestinnän työkaluista, käytännöistä ja välineistä. Tapaamisessa työskennellään myös konkreettisesti eli ideoidaan tuolloin tulossa olevan pääsiäisen viestintää yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Maaliskuun tapaamisen palautepäivä on 3.10.2015. Silloin tutkaillaan yhdessä, missä mennään ja mitä opittiin sekä syvennetään opittua. Jos kiinnostusta on, tapaamisia voidaan jatkaa lokakuun 2015 jälkeenkin.

Viestinnän vapaaehtoisista työntekijöistä kiinnostuneita seurakuntia kannustetaan ensi syksyn aikana etsimään aktiivisesti uusia kirjoittajia, valokuvaajia, videomateriaalin tuottamisesta kiinnostuneita, sosiaalisen median taitajia, alasta kiinnostuneita tai innostamaan uuteen paloon niitä, jotka jo ovat mukana seurakunnan työssä sekä kutsumaan heitä kaikkia yhteiseen tapaamiseen kapitulille maaliskuussa.

Avuksi ja tueksi kiinnostuneiden etsintään ja innostamiseen seurakuntien käytössä on tulostettava esite maaliskuun tapaamisesta:

viestinnanvapaaehtoiset

Esitettä voi jakaa ja käyttää haluamallaan tavalla. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ottavat yhteyttä seurakuntaan, jotka ilmoittavat maaliskuun tapaamiseen tulossa olevat täältä.Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta