Vieraanvaraisuudesta me kaikki rikastumme – vetoomus seurakunnille | Tampereen hiippakunta

Vieraanvaraisuudesta me kaikki rikastumme – vetoomus seurakunnille


Hiippakuntien kansainvälisen työn sihteerien vetoomus seurakunnille

“Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä.” (3. Moos. 19:34).

Tällä hetkellä on käynnissä vellova keskustelu liittyen pakolaisten kasvaviin määriin ja maamme vastaanottokeskuksiin. Ei ole itsestään selvää, että yhteiskuntamme ja yhteisömme taipuvat uuteen. Kirkolla olisi tässä paljon annettavaa.

Tilanne on samalla sekä uusi että vanha. Vieraanvaraisuuden osoittamisesta meillä on historiaa. Edelliset sukupolvet puhuvat siitä, miten sotien jälkeen Suomeen asettui uudelleen yli 400 000 evakkoa. Kykenemme siis ottamaan vastaan huomattavasti suuremman määrän avuntarvitsijoita kuin mitä nyt on ollut esillä Suomen osuudeksi Euroopan pakolaisvastuusta.

Hiippakuntasihteereinä saamme päivittäin tietoa siitä, miten seurakunnissa jo nyt toimitaan pakolaisten hyväksi ja maahanmuuttajien kanssa. Samalla olemme kuulleet niistä haasteista, jotka liittyvät uskonto- ja kulttuurirajojen ylittämiseen. Mallia voimme ottaa vaikkapa Uuden testamentin kertomuksesta. Paavalia kuljettaneen laivan hajottua merellä, sen matkustajat pääsivät turvaan Maltan saarelle: “Saaren asukkaat kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti. He sytyttivät nuotion ja kutsuivat meidät kaikki sen ääreen, sillä ilma oli kylmä ja oli alkanut sataa.” (Apt. 28:2)

Messu on tarkoitettu avoimeksi, kutsuvaksi ja yhteisölliseksi. Siitä meidät myös lähetetään tähän Jumalan maailmaan Hänen työtovereikseen. Mitä jos ystävyyden eleenä vierailisimme vastaanottokeskuksissa ja kutsuisimme yhteisen pöydän äärelle seurakuntaan? Mitä jos tarjoaisimme leirikeskuksia väliaikaisiksi vastaanottokeskuksiksi? Mitä jos järjestäisimme yhteistä toimintaa, jossa vaikkapa jalkapallon tai muun tekemisen lomassa tutustumme toisiimme. Ehkä näin voisimme purkaa niitä solmuja, joita turhat ennakkoluulot ovat solmineet. Parhaat mallit ovat kenties vasta kehitteillä.

Tässä hetkessä kirkkomme voi olla omalta osaltaan vastaamassa siihen kutsuun, jonka maailman kymmenien miljoonien pakolaisten tilanne meille esittää. Juuri siksi haluamme vedota seurakuntalaisiin, seurakuntien päättäjiin ja työntekijöihin.

Kotouttamissuunnitelmat eivät toimi, jos tänne saapuvat eivät löydä avointa ja vieraanvaraista yhteisöä. Seurakunta on olemukseltaan sellainen. Onhan?

”Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.” (Ef. 2:10)

Lähetyksen ja kansainvälisen työn hiippakuntasihteerit ja asiantuntijat:
Anssi Almgren, Espoon hiippakunta
Ilkka Hakala, Mikkelin hiippakunta
Jukka Helle, Kuopion hiippakunta
Jukka Jämsén, Lapuan hiippakunta
Matti Laurila, Oulun hiippakunta
Hannu Lätti, Helsingin hiippakunta
Sakari Löytty, Tampereen hiippakunta
Anssi Nurmi, Turun arkkihiippakunta
Tomas Ray, Porvoon hiippakunta
Vesa Häkkinen, kirkon kansainvälisen työn koordinaattori, KirkkohallitusEvankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta