Yhteistyön pilotit | Tampereen hiippakunta

Yhteistyön pilotit


IT-yhteistyöalueita voi pitää eräänlaisina yhteistyön pilotteina kirkossa. Yhteistyömalli on lähtöisin Lapista, jossa Rovaniemi on jo pitkään hoitanut koko ison alueen IT-työn. Tampereen IT-yhteistyöalue alkoi muotoutua vuonna 2003.

Pirkkalan talouspäällikkö Tapani Urvannan aloitteesta alettiin vuonna 2003 puuhata IT-yhteistyötä noin 15 Tampereen ympäristöseurakunnan kesken.

– Se oli ensimmäinen pieni alku myöhemmälle IT-yhteistyöalueelle. Tuolloin luotiin lähinnä teknistä ympäristöä, Tampereen seurakuntayhtymän tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen kertoo.

Vuonna 2008 kirkossa herättiin tietoturvan takia miettimään, miten saadaan seurakuntien tietokoneiden käyttö riittävän turvalliseksi.

– Kun IT-yhteistyön projektia lähdettiin toteuttamaan, kävi selväksi, että joissakin seurakunnissa olikin toimittu aikamoisella riskillä. Eli yhteistyöalueeseen siirtyminen palveli juuri sen ongelman ratkaisua, johon lähdettiin vastaamaan, Jukka Nyrhinen kertoo.

Yhteistyön rakentamisen alussa vedetyissä neuvotteluissa määriteltiin, millaisia alueita on tarpeen ja järkevää muodostaa. Lopulta päädyttiin viiteentoista IT-yhteistyöalueeseen.

– Suurin osa seurakunnista näki IT-yhteistyön erittäin hyödylliseksi, erityisesti talouspäälliköille tämä malli oli suuri helpotus.

Johto seurakunnissa

IT-alueiden hallintomalli rakennettiin niin, että seurakunnat osallistuvat johtokunnassa hallintoon. Johtaminen ja suuntaviivojen tekeminen tulee seurakunnista, ei ylhäältäpäin.

Tampereen IT-alueeseen kuuluu 37 seurakuntataloutta.  Hiippakuntarajat ylitetään kolmeen kertaan, sillä alueeseen kuuluvat Parkano, Kihniö, Punkalaidun, Sastamala ja Hyvinkää.

– Alue on kuitenkin kohtuullisen pieni, joten pystymme pitämään huolta erikokoisista seurakunnista niiden erilaiset tarpeet huomioiden, Jukka Nyrhinen sanoo.

– Pystymme keskustelemaan seurakuntien kanssa. Koen, että olemme tasavertaisessa suhteessa. Pieni seurakunta ja iso toimija eivät niin helposti pysty keskustelemaan.

Iso toimija katsoo asiat helposti keskimääräisen kautta ja toimii sen perusteella.

– Silloin ylhäältä määrätyt ja määritellyt järjestelmät ja mallit jyräävät helposti toimintaa. Näin meillä käy joskus kirkossa, sillä valitettavasti esimerkiksi järjestelmähankintoja tehdessä ei kysytä mielipidettä tai tietoja seurakunnissa käytössä olevista järjestelmistä edes isoimmalta IT-alueelta, Nyrhinen toteaa.

– Hankintoja tehdessä olisi myös hyvä pyrkiä huolehtimaan siitä, että järjestelmät ja ratkaisut ovat valmiita. Kirjureiden ja muiden kanssa näin ei aina ole ollut ja siitä seuraa ongelmia, joista tulee kaikuja meillekin¨.

Seuraavaksi kehitetään alueiden yhteistyötä

Tampereen IT-aluekeskuksessa työskentelee yksitoista henkeä.

– Puolet työskentelee suorassa yhteydessä seurakuntiin. He ovat niin sanottuja helppareita, jotka vastaavat puhelimeen ja niin edelleen, tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen kertoo.

– Loput huolehtivat muun muassa verkkoihin, palvelimiin ja ympäristöön ja infrastruktuuriin liittyvistä asioista. Huolehtivat siitä, että verkko pelaa ja yhteydet ovat riittävän nopeita. Resursseja tarvitaan myös käyttäjätietojen ja
sähköpostien hallintaan, kehitys- ja uudistustyöhön, viestintään ja esimerkiksi koulutuksen järjestämiseen.

Yhteistyöalueen kehittämisessä on nyt siirrytty jo toiseen vaiheeseen.

– Voimme alkaa siirtyä perustietotekniikan pyörittämisestä järjestelmiin ja panostaa IT-alueiden väliseen yhteistyöhön, Jukka Nyrhinen kertoo.

Tietotekniikan murros ja sen vaikutus työhön ja välineisiin on ollut nopea. Muutoksen nopeus tuntuu kiihtyvän kaiken aikaa.

– Esimerkiksi tallennettava tietomäärä kasvaa huimasti ja viestintäkanavia tulee koko ajan lisää, Nyrhinen sanoo.

– Silloin kun tulin tähän tehtävääni 2002, oltiin tietotekniikassa selvästi sellaisessa kolmannessa aallossa, Tänään on pakko olla ensimmäisessä aallossa eli on heti nähtävä trendit, mihin ollaan menossa ja oltava siellä, missä ihmiset todella ovat.

TEKSTI: TUULIA MATILAINEN

 

 

 

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta