Ylöjärven seurakunta kokeili pilveä | Tampereen hiippakunta

Ylöjärven seurakunta kokeili pilveä


Ylöjärven seurakunta kokeili kevään aikana niin sanottujen pilvipalveluiden toimivuutta yhteisen ajattelun, merkitysten, kielen ja tekemisen syventäjänä.

Ylöjärven seurakunnassa älypuhelimet ovat olleet kaikkien työntekijöiden käytössä jo jonkin aikaa. Älypuhelimet mahdollistavat esimerkiksi niin sanottujen pilvipalveluiden* käytön missä ja milloin vain. Kirkkoherra Kimmo Reinikainen oli jo pitempään miettinyt, miten mahdollistaa työntekijöille älypuhelinten mahdollisimman monipuolinen käyttö ja tarjota luonteva paikka siihen tarvittavan osaamisen omaksumiselle.

Yhteiselle oppimiselle löytyi tilaisuus samaan aikaan toteutetun Jäsen 360 -projektin myötä. Kirkkoherra tiedusteli pilottiprojektin mahdollisuudesta Tampereen IT -keskukselta, joka lähtikin yhteistyökumppanina kokeilemaan pilveen tallennettavan muistiinpano-ohjelman käyttöä työyhteisön yhteisenä työvälineenä. Ensivaiheessa järjestettiin käyttäjäkoulutus kymmenen hengen iskuryhmälle, joka koulutti edelleen omat tiiminsä. Projektiin kutsuttiin mukaan kaikkia toiminnallisen puolen työntekijöitä.

– Emme käskeneet, vaan tarjosimme mahdollisuuden. Ei sanottu, että tämä saattaa olla tulevaisuuden työkalu, mutta epäiltiin niin vahvasti olevan. Perusajatuksena ja lähtökohtana oli ja on se, että ketään ei suljeta ulos, vaikkei olisi mukana, Reinikainen kertoo.

OneNote-koulutuksessa WP_20140331_001

 

OneNote -koulutus maaliskuun lopussa.

 

 

 

 

 

 

 

Kimmo Reinikainen kertoo pilvityöskentelyn olleen työyhteisölle yksi paikka etsiä yhteisen kielen, yhteisen ajattelun, yhteisen tekemisen syventämistä.

– Pilvessä olevat välineet eivät tietenkään voi olla ainoa paikka, missä työnäystä käydään keskustelua, sitä tarvitaan muuallakin ja kasvokkain, mutta se on paikka, jossa keskustelusta ja yhteisestä pohdinnasta jää jälki, joka mahdollistaa asiaan palaamisen myöhemminkin.

Tausta-ajatuksena kokeilulle oli myös etsiä yhdessä tapoja tehostaa kokouskulttuuria. Kirkossahan ollaan tunnetusti kokoustamisen mestareita. Kirkkoherra halusi kokeilla, löytyisikö Ylöjärven seurakunnassa uuden välineen myötä uusia, hyviä tapoja ajatella yhdessä.

– Me käytetään aikaa palaveeraamiseen ihan mielettömästi, ja voi laskea, kuinka paljon siihen kuluu rahaa, jos koko porukka kokoustaa pari tuntia tai koko päivän. Ajattelimme, että jos voimme tehostaa ajankäyttöä tällaisella alustalla, sitä kannattaa kokeilla.

 

OneNote-kuvakaappausKuvakaappaus Ylöjärven seurakunnan pilveen tuottamasta materiaalista.

 

 

 

 

 

 

 

Mitä Ylöjärvellä opittiin pilvipilotista? Kysymykseen vastaaminen on Kimmo Reinikaisen mielestä vielä ehkä varhaista, sillä kyseessä on monen vuoden prosessi, joka jatkuu edelleen. Oppiminen kestää pitkään, ja rutiinitkin istuvat tiukassa. Ympäröivä todellisuuskaan ei aina kulje samaan tahtiin muutoksen kanssa.

Ylöjärvellä seurakunnan työyhteisö pysähtyi pilvipilotin kanssa samaan aikaan pohtimaan myös jäsenistöään, joten kahden prosessin vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea erottaa toisistaan.

– En tiedä, kumpi on vaikuttanut enemmän, mutta olemme tulleet tietoisemmiksi toistemme ajattelusta, on kurkistettu toisen ajattelun sisään, on opittu lähtemään keskusteluun siitä, että tehtävämme ja työmme taustalla on jokin todellisuus. Pohdinta on noussut 360 -hankkeen myötä, mutta toisaalta yhteisen dokumentin käytön mistä tahansa ja milloin tahansa mahdollistanut pilviprojekti on mahdollistanut keskustelun kokoontumisten ulkopuolellakin

Kimmo Reinikainen näkee kokeilun antaneen entistä vahvemman luvan erilaiseen ajatteluun ja oman ajattelun jakamiseen muille.

– Kun kirjoittaa pilvidokumenttiin ajatuksiaan tai ottaa valokuvan ja siirtää sen yhteiseen kansioon, antaa jo jotain sillä itsestään. Samalla se puhuttelee ihmistä itseään. Jakaminen on jo itsessään ele, joka kertoo toisen ja omasta ajattelusta jotain. Jakamalla tulee jo kertoneeksi muille, missä liikkuu, mitä näkee, minkä kokee arvokkaaksi, millainen on ja mitä ajattelee.

 

Yhdessä tuotetut muistiinpanot tuottivat seurakunnalle kaikkien käytössä olevan, yhteisesti täydennettävän ja käytettävän dokumenttikansion.

– Nyt meillä on Jäsen 360 -projektista käytössämme aika iso dokumentti täynnä kokemuksia, tuloksia, ajatuksia, kirjauksia, valokuvia. Niihin voidaan palata, ja aineisto toimii ideapankkina ja brainstormingina. Voi vaikkapa katsoa, mitä jostakin segmentistä on sanottu, mitä kuvia, taulukoita, dataa ja pohdintaa löytyy.

Itse väline näyttää toimivan, joten Ylöjärven seurakunta on jo käynyt jatkosta useampia keskusteluja IT-alueen kanssa.

– Kyllä varmaan jossain vaiheessa käymme keskustelun siitä, milloin työntekijäkokoukset siirtyvät pilvidokumenttiin. Varsinaiset asiat, käytännön juttujen suunnittelu voitaisiin helposti sopia kirjallisen tuotoksen kautta. Kasvokkain kokoontuessa voitaisiin keskittyä muuhun, toimintaympäristön tarkasteluun.

 

 

 

*Mikä pilvi?

Useat työkalut ja palvelut perustuvat niin kutsuttuun pilviteknologiaan. Pilvi – cloud – on tavallaan sama asia kuin internet. Pilvipalveluilla tarkoitetaan paikasta riippumattomia, verkon kautta käytettäviä palveluja. Organisaation tai yksityisen henkilön tarvitsemat sovellukset, palvelut tai tiedot sijaitsevat tällöin ”pilvessä”, eli palveluntarjoajan palvelimilla. Pilvipalveluita tyypillisimmillään ovat esimerkiksi Googlen monet palvelut, kuten Gmail, tai sosiaalisen median yhteisöpalvelut, kuten Facebook. Pilvessä voidaan jakaa yhteiseen käyttöön myös esimerkiksi muistiinpano-ohjelmia, joista Microsoftin OneNote on yksi esimerkki. Ideana on, että kaikki, joille muistiinpanot on jaettu, voivat käyttää ja muokata dokumentin uusinta versiota mistä tahansa ja milloin tahansa, tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

 

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta