Ympäristötyö on myös imagokysymys | Tampereen hiippakunta

Ympäristötyö on myös imagokysymys


Ympäristötyö koetaan seurakunnissa vielä usein erillisenä työtehtävänä, vaikka se sisältyy kaikkeen päivittäiseen toimintaan. Hiippakunnan ympäristötyön yhteyshenkilönä jatkossa toimiva Sari Pylsy kannustaa miettimään oman seurakunnan ympäristötyön toteutumista.

 

Tampereen hiippakunnan yhteyshenkilö ympäristöasioissa on toukokuun 2015 alusta alkaen Sari Pylsy. Seurakuntien ympäristötyötä tekevät voivat neuvontaa ja tukea kaivatessaan olla jatkossa yhteydessä suoraan häneen. Sarilta voi pyytää ohjausta esimerkiksi ympäristödiplomin hakemisessa. Seurakunnat voivat neuvotella yhteyshenkilön kanssa myös kirkon ympäristödiplomin esittelystä luottamushenkilöille ja työntekijöille tai koulutuksen järjestämisestä diplomin hankkimiseksi. Sari toimii linkkinä seurakuntien ympäristövastaaville ja kokoaa lähiaikoina sähköpostilistoja. Jatkossa Sari tiedottaa ympäristöasioista myös hiippakunnan verkkosivuilla.

– Myös hiippakunnan ympäristöpäivä on suunnittelussa ja siellä käsiteltäviä aiheita saa ehdottaa, Sari kertoo.

 

Patrialla työskentelevä Sari Pylsy on ympäristöalan ammattilainen. Hän suoritti Jämsän ammattiopistossa 2000-luvulla sekä puutarhuri- että ympäristönhoitajatutkinnot. Tällä hetkellä hän viimeistelee ympäristöalan erityisammattitutkintoaan laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjohtamisen koulutuksessa Suomen Ympäristöopistossa (Sykli). Lisäksi hän on suorittanut ympäristökasvatuksen opintoja.

Kirkkohallituksen järjestämän kirkon ympäristödiplomin auditoijakoulutuksen Sari suoritti jo vuonna 2009 Jyväskylässä. Auditointeja hän on tehnyt Oulun, Tampereen ja Kuopion hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille.

Kuva esittelyyn

 

Aktiivisuus ympäristöasioissa vaihtelee seurakunnittain ja hiippakunnittain. Tampereen hiippakunnan 48 seurakunnasta kolmella on ympäristödiplomi. Oulun hiippakunnassa vastaavat luvut ovat 51 ja 14.

Tampereen hiippakunnassa on Sarin mukaan vielä seurakuntia, joita ympäristötyö ei ole kiinnostanut lainkaan tai vaikka olisi kiinnostusta, taloudellinen tilanne tai ehkä osaamattomuus on ollut esteenä toiminnan kirjaamiseen. Vaikka Tampereen hiippakunta ei luvuissa siis vielä loistakaan, ympäristötyö on joissakin seurakunnissa ollut erittäin pitkäjänteistä ja tuloksellista.

– Esimerkiksi Lahti uusi ympäristödiplominsa jo kolmannen kerran. Ja kun kirkkoherroille lähetettiin tammikuussa kysely, sain sen tuloksista ilokseni huomata, että kyllä Tampereen hiippakunnan alueelta löytyy kiinnostusta ympäristötyöhön. Monessa seurakunnassa työstetään jo ympäristödiplomia ja useassa asiaa oli jo mietitty tulevaisuudessa toteutettavaksi, Sari kertoo.

Hiippakunnan ympäristötyön yhteyshenkilö toivookin seurakuntien nyt panostavan ympäristötyön toteuttamiseen.

– Jos asia on täysin vieras, seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt voisivat ensi alkuun vaikka lukea yhden aiheen Kirkon ympäristödiplomin käsikirjasta. Miten oma seurakunta toimii tällä hetkellä siinä asiassa? Kun kirjaa ylös parannettavia asioita, voi miettiä, pitäisikö muuttaa toimintatapaa. Voi myös huomata, että hei, oma seurakunta toimiikin jo näin.

 

Vapaaehtoisen ympäristödiplomin hakeminen auttaa seurakuntia vahvistamaan ympäristötietoutta, kehittämään omaa ympäristöjärjestelmäänsä, täyttämään oman ympäristövastuunsa ja saamaan myös taloudellisia säästöjä.

– Toivottavasti moni seurakunta päättää lähteä toimimaan ympäristödiplomin saamiseksi. Kun ulkoinen arvioija on tarkistanut toiminnan ja seurakunnalle on myönnetty diplomi, tiedetään millä kriteereillä ympäristötyö on toteutettu. Toiminnan taso on mitattavissa, tavoitteita on asetettu ja seurakunta voi olla ylpeä saavutettuaan diplomin.

Sari muistuttaa, että ympäristöasioiden huomioiminen seurakunnassa on myös imagokysymys.

– Seurakuntalaiset välittävät asuinympäristöstään, ja seurakunnan ympäristöystävällinen toiminta tulee varmasti huomioiduksi.

 

Yhteystiedot: ymparisto@tampereenhiippakunta.fi ja puhelinnumero 045 1710 858

 

Tietoa vuonna 2005 päivitetystä ympäristödiplomista löydät tästä.
Kirkon ilmasto-ohjelma ”Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus” löytyy pdf-versiona tästä

Lisää kirkon ympäristötyöstä voit lukea täältä.Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta